Polski
NULL

27/10/2015

Zakończyliśmy z sukcesem projekty szkoleń cyfrowych dla 4 971 osób

W III kwartale 2015 Syntea S.A. sfinalizowała równoległą realizację 3 projektów obejmujących dostarczanie szkoleń z obszaru ICT (kompetencji cyfrowych) i zapobiegających wykluczeniu cyfrowemu (e-inclusion).

W ramach komponentów szkoleniowych inwestycji Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie i województwo podlaskie, kompleksowo przeszkoliliśmy 3321 osób (1912 osób w woj. lubelskim i 1409 w woj. podlaskim). Uczestnicy projektu rekrutowali się głównie z terenów wiejskich obu województw oraz z grupy docelowej 45+.

W projekcie eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim przeszkolono łącznie 1650 osób w oparciu o autorskie materiały dydaktyczne.

Oprócz podstawowych umiejętności z zakresu obsługi sprzętu, oprogramowania komputerowego i bezpieczeństwa (ICT – kompetencje cyfrowe), uczestnicy szkoleń zdobyli także wiedzę obejmującą m.in.: korzystanie z multimediów czy elektronicznej komunikacji z administracją publiczną.

BĄDŹ Z NAMI

BLOG