Polski
NULL

11/04/2024

Z wizytą w Potenzie

 

W dniach 5-6 kwietnia uczestniczyliśmy w drugim stacjonarnym spotkaniu międzynarodowego projektu pt. „Training registry of the Modern Business Services sector”. Tym razem odbyło się ono we włoskiej Potenzie, gdzie mieści się siedziba firmy Euro-Net, jednego z Partnerów projektu.

 

We Włoszech zjawili się również przedstawiciele Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ( dalej MARR), Dekaplus Business Services LTD oraz Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa. Naszą firmę reprezentowali Paweł Karczmarzyk oraz Maciej Kokoszka.

 

Podczas spotkania podsumowano dwumiesięczny okres pracy, który był niewątpliwie bardzo intensywny.  Jednym z kluczowych punktów obrad było przeanalizowanie wyników ankiety badania oczekiwań i potrzeb osób oraz firm funkcjonujących w obrębie sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych. Zebrana opinia ankietowanych pozwoli nam skutecznie opracować tworzony rejestr usług szkoleniowych.

 

Ponadto omówione zostały dotychczasowe prace analityczne każdego z partnerów oraz wytyczne Europejskich Ram Interoperacyjności, które mają posłużyć liście rekomendacji dla rejestru usług.

 

W ramach projektu zaplanowane są jeszcze trzy stacjonarne partnerskie spotkania. Najbliższe odbędzie się na przełomie 2024 i 2025 roku w siedzibie MARR, która znajduje się w Krakowie.

 

BĄDŹ Z NAMI

BLOG