Polski
NULL

17/04/2019

Wspieramy możliwość akumulacji osiągnięć oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych poprzez edukację dualną, zgodnie z najnowszą nowelizacją Ustawy Prawo Oświatowe.

Oferta Syntea SA jest zgodna z wytycznymi nowelizacji Ustawy Prawo Oświatowe z listopada 2018 i pozwala placówkom edukacyjnym prowadzącym kształcenie zawodowe wprowadzić ofertę kwalifikacji rynkowych wpisanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

W ramach zajęć dydaktycznych objętych ramowym planem nauczania realizowanych w szkole przez przygotowanych uprzednio nauczycieli, uczniowie mogą uzyskać certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Zarówno organizacja kursów jak i terminy egzaminów certyfikujących mogą być każdorazowo dostosowane do indywidualnych oczekiwań pojedynczej szkoły.

W ramach współpracy, przygotowujemy również nauczycieli do podniesienia kompetencji w zakresie prowadzenia nowoczesnych form edukacji, a także optymalizacji współpracy z przedsiębiorcami w trakcie organizacji staży i praktyk. W przypadku zainteresowania, oferujemy dodatkowe usługi zmierzające do uzyskania dofinansowania na wyposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne zapewniające prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do zdobycia formalnych certyfikatów opatrzonych poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji lub zapewniamy wypożyczenie kompletnych laboratoriów do prowadzenia zajęć, walidacji i egzaminowania.

Oferta Syntea SA

Kwalifikacje dla uczniów, zatwierdzone przez właściwego Ministra

Kwalifikacje w trakcie finalnej akceptacji Instytutu Badań Edukacyjnych (dostępne od 4 kw. 2019)

Kwalifikacje dla nauczycieli, zatwierdzone przez właściwego Ministra

Kwalifikacje w trakcie finalnej akceptacji Instytutu Badań Edukacyjnych (dostępne od 4 kw. 2019)

BĄDŹ Z NAMI

BLOG