Polski
NULL

19/11/2020

Syntea S.A. liderem w nowych projektach realizowanych we współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

W najbliższym okresie Syntea S.A. rozpocznie realizację kolejnych projektów wspierających kształcenie zawodowe, w których udział weźmie ponad 750 uczniów oraz 50 nauczycieli.

Projekt „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” realizowany od września 2020 roku do lutego 2023 roku w partnerstwie z Miastem Zamość i Miastem Lublin/ Zespołem Szkół Budowlanych w Lublinie w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Grupa docelowa to 396 uczniów i 22 nauczycieli zawodu 6 szkół (5 z Zamościa i 1 z Lublina), które prowadzą kształcenie zawodowe.

Rodzaje wsparcia:

 • organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych: kursów i szkoleń zawodowych dla 396 uczniów,
 • organizacja praktyk/staży zawodowych dla 292 uczniów,
 • organizacja kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, wizyt studyjnych dla 22 nauczycieli
 • doposażenie pracowni zawodowych w 5 szkołach

Projekt przewiduje uzyskanie certyfikatów zgodnych ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji przez 175 osób.

Projekt przewiduje uzyskanie certyfikatów zgodnych ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji przez 175 osób.

Projekt „Staże i nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia” realizowany w okresie styczeń 2021 – grudzień 2022 w partnerstwie z Powiatem Kołobrzeskim (realizatorem jest Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu) w ramach działania 8.6 – Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Grupa docelowa to 111 uczniów i 3 nauczycieli zawodu.

Rodzaje wsparcia:

 • organizacja staży uczniowskich dla 111 uczniów
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe dla 3 nauczycieli
 • specjalistyczne szkolenia prowadzące do kwalifikacja dla 111 uczniów
 • doposażenie pracowni zawodu szkoły morskiej w Kołobrzegu

Projekt przewiduje uzyskanie certyfikatów zgodnych ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji przez 117 osób.

Projekt „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” realizowany w okresie: marzec 2021 – grudzień 2023 w partnerstwie z Powiatem Grajewskim w ramach działania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Grupa docelowa to 269 uczniów i 31 nauczycieli z 5 szkół prowadzących kształcenie zawodowe z Powiatu Grajewskiego.

Rodzaje wsparcia:

 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe dla 31 nauczycieli
 • specjalistyczne szkolenia prowadzące do kwalifikacja dla 269 uczniów
 • doposażenie pracowni 4 szkół
 • pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych
 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniówM

Projekt przewiduje uzyskanie certyfikatów zgodnych ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji przez 371 osób.

BĄDŹ Z NAMI

BLOG