Polski
NULL

21/08/2015

Syntea przeprowadza cykl szkoleniowy dla kadr administracji rządowej

W ramach przedsięwzięcia Kształtowanie społecznie preferowanych postaw członków korpusu służby cywilnej w bezpośrednich relacjach z obywatelem Syntea przystąpiła do realizacji szkoleń z zakresu profesjonalnej komunikacji ukierunkowanych na wzmocnienie kompetencji pracowników zatrudnionych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstwach, urzędach centralnych i urzędach wojewódzkich.

Cykl szkoleń ma na celu podniesienie kompetencji kadr administracji rządowej z zakresu profesjonalnej obsługi Klienta i skutecznej komunikacji, w szczególności poprzez wyposażenie członków korpusu służby cywilnej w wiedzę z zakresu udzielania rzetelnych informacji w sposób poprawny pod względem merytorycznym oraz logicznym. Przeprowadzenie szkolenia zostanie poprzedzone badaniem kompetencji uczestników w zakresie zagadnień objętych tematyką warsztatów, analizą jego wyników, co zaowocuje opracowaniem dedykowanych programów szkoleniowych w pełni dostosowanych do potrzeb oraz wymagań osób uczestniczących w projekcie.

BĄDŹ Z NAMI

BLOG