Polski
NULL

08/03/2017

Syntea Partnerem w projekcie Kompetentny Menedżer

W ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym zarządzanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 140 studentów z Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej weźmie udział w projekcie Kompetentny Menedżer.

Diagnoza potrzeb edukacyjnych wykonana wśród studentów Uczelni wykazała, iż:

  • Ponad 90% czuje potrzebę udoskonalenia kompetencji miękkich, tj. umiejętności autoprezentacji, wystąpień publicznych, pracy w grupie, itp.
  • Ponad 80% wskazuje potrzebę podnoszenia kwalifikacji w zakresie wykorzystania specjalistycznych narzędzi wspomagających zarządzanie organizacją klasy ERP oraz chciałoby praktycznie zastosować nabyte kompetencje i jest zainteresowana zajęciami przy udziale pracodawców oraz wizytami studyjnymi u przedsiębiorców
  • Ponad 70% jest zainteresowanych pogłębianiem umiejętności w zakresie zakładania Startupów i zagadnień Outsourcingu w procesach biznesowych
  • 65% wyraziło potrzebę rozwijania kwalifikacji negocjacyjnych i sprzedażowych, w tym technik prezentacji informacji w biznesie

W odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby studentów i oczekiwania pracodawców poszukujących kandydatów do zatrudnienia, Syntea zrealizuje specjalistyczne ścieżki w modelu edukacji dualnej. Nabyte kompetencje i kwalifikacje potwierdzone zostaną m.in. certyfikacją VCC©, a wykorzystywane narzędzia i procesy, oparte zostaną o produkty światowych liderów technologicznych, takie jak np. Microsoft Dynamics.

Więcej informacji:
Bartosz Sobotka
Business Development Director, Syntea SA
bartosz.sobotka@syntea.pl
tel. +48 81 45 21 400
kom. +48 797 597 909

Szczegóły projektu: Kanał pollubTV

BĄDŹ Z NAMI

BLOG