Polski
NULL

25/10/2018

Syntea angażuje się z przygotowanie kadr dla sektora nowoczesnych usług – BPO Day na Uniwersytecie Opolskim

Obejrzyj relację video z BPO Day”

Wspólnie z Uniwersytetem Opolskim, liderem projektu „Rozwój specjalistycznych kadr dla biznesu w Opolu”, przedstawiciele firmy Syntea SA – partnera projektu, podsumowali pierwszy etap realizacji projektu: wizyty studyjne oraz certyfikowane szkolenia. Z tej okazji w Opolu zorganizowano BPO Day – wydarzenie, podczas którego blisko 50 studentów odebrało łącznie ponad 80 certyfikatów VCC© potwierdzających kwalifikacje nabyte podczas szkoleń realizowanych przez Syntea SA. W wydarzeniu, obok przedstawicieli władz uczelni, pracowników firmy Syntea SA oraz studentów, brali udział również przedsiębiorcy z sektora BPO (Business Process Outsourcing): Atos Global Delivery Center Polska, Capgemini, PwC (PricewaterhouseCoopers) oraz Stefanini Poland.

Dr Elżbieta Szymańska-Czaplak (Prodziekan ds. Kształcenia i studentów) – „… jest to projekt z pogranicza edukacji ogólnoakademickiej na Uniwersytecie, a rozwijaniem kompetencji zawodowych studentów … Naszych anglistów chcemy wyposażyć w kompetencje dotyczące rachunkowości, obsługi kadr, ale także systemów IT, te wszystkie rzeczy, które będą im niezbędne do podjęcia zatrudnienia, pracując w języku obcym …“.

Adam Olbert (Biuro Obsługi Inwestorów Urząd Miasta Opola) – „… jest to naprawdę bardzo cenna inicjatywa, fajna i bardzo pożyteczna dla miasta. Branża nowoczesnych usług dla biznesu to jest to, co rozwija się w tej chwili w Polsce najszybciej. Największe przyrosty są jeżeli chodzi o zatrudnienie w tej branży … To jest tak naprawdę przyszłość dla tych młodych ludzi, którzy w tej chwili studiują …“.

Patryk Jaworski (student) – „… moim zdaniem było warto, bo dostaliśmy to, za co normalnie trzeba by było płacić, szkoda było nie skorzystać …“.

Małgorzata Koza (PwC Service Delivery Center) – „… po raz pierwszy angażujemy się w tego typu inicjatywę … na pewno będziemy jeszcze raz zapraszać studentów na wizyty studyjne w ramach drugiej edycji …“.

Przedstawiciele największych w regionie opolskim przedsiębiorstw z sektora nowoczesnych usług mieli okazję poznać ponad 140 studentów zaangażowanych w kolejne zadania oraz edycje projektu. Relacje pomiędzy partnerami, przedsiębiorcami oraz beneficjentami pogłębiła Giełda Przedsiębiorców oraz spotkanie techniczne, podczas którego przedsiębiorcy zadeklarowali chęć udziału w kolejnych etapach projektu: warsztatach oraz stażach. Wszyscy partnerzy podkreślali olbrzymią wartość realizowanych działań, dzięki którym studenci poznają nowoczesny rynek pracy od wewnątrz, gdzie przedsiębiorstwa mają realny wpływ na podnoszenie konkretnych kompetencji oraz kwalifikacji przyszłych pracowników.

„Rozwój specjalistycznych kadr dla biznesu w Opolu” to projekt realizowany od stycznia 2018 roku do listopada 2020 roku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, umiejętności komunikacyjnych, informatycznych oraz analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów oczekiwanych przez firmy z sektora nowoczesnych usług przez studentów kierunków English Philology (II rok, I stopień, profil praktyczny), Germanische Philologie (II, rok I stopień) oraz Ekonomii (I rok, II stopień) m.in. poprzez realizację certyfikowanych szkoleń w systemie VCC©.

Syntea jest partnerem w projekcie realizowanym wspólnie z Uniwersytetem Opolskim w ramach działania POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/17 zarządzanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

*****
We współpracy z uczelniami z całej Polski, SYNTEA SA realizuje 7 projektów przygotowujących specjalistów do pracy na rynku BPO (Business Process Outsourcing). Projekty te skierowane są do ponad 700 studentów z Politechniki KoszalińskiejUniwersytetu OpolskiegoUniwersytetu RzeszowskiegoUniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w SiedlcachPolitechniki CzęstochowskiejUniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Politechniki Śląskiej.

BĄDŹ Z NAMI

BLOG