Polski
NULL

27/09/2018

Start projektu „Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces”

19 września 2018 odbyła się konferencja inaugurująca nowy projekt realizowany przez Syntea S.A. pt. „Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces” w partnerstwie z Gminą Zamość, Powiatem Zamojskim i Ryckim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem spotkania było omówienie założeń organizacyjnych projektu, wskaźników i harmonogramu realizacji oraz podziału zadań, zasad systemu certyfikacji VCC© oraz warunków rozliczenia projektu i procedur związanych z zamówieniami publicznymi. Zaprezentowano również zintegrowane narzędzia informatyczne (w tym Portal Pracy) które będą wspomagały zarządzanie projektem.

W konferencji uczestniczył Prezydent Miasta Zamość – Pan Andrzej Wnuk, pracownicy Syntea S.A. zaangażowani bezpośrednio w realizację projektu oraz dyrektorzy i pracownicy: Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Zamość, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach, Zespołu Szkół nr 2 w Szczebrzeszynie, Zespół Szkół nr 2 w Zamościu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Zamościu i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Zamościu.

Projekt „Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces” rozpoczął się 01.09.2018 i potrwa do 31.08.2020 r. jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach osi 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje i działania 12.4 Kształcenie zawodowe.

Kwota dofinansowania wynosi: 4 145 242,68 PLN, Wkład własny: 487 675,61 PLN. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i przystosowanie do nowych wyzwań rynku pracy 572 uczniów (min. 241 kobiet) z 9 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie lubelskim: w gminie Zamość, powiecie zamojskim, powiecie ryckim. W ramach projektu będą realizowane szkolenia zawodowe dla 572 uczniów, prowadzące do nabywania kwalifikacji i/lub kompetencji; szkolenia związane z nauczanym zawodem dla 37 nauczycieli przedmiotów zawodowych; praktyki/staże zawodowe dla min. 404 uczniów oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodu 6 z w/w 9 szkół.

BĄDŹ Z NAMI

BLOG