Polski
NULL

17/06/2015

Rozwój współpracy biznesowej w Europie Środkowej i Wschodniej

Wychodząc naprzeciw wymaganiom polityki edukacyjnej Unii Europejskiej, Syntea zaangażowała się w upowszechnianie systemu Vocational Competence Certificate służącego do kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych. Idea systemu powstała z myślą o współpracy oraz integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami firm działających na międzynarodowym rynku pracy.

Syntea konsekwentnie realizuje strategię rozwoju na rynkach międzynarodowych i podejmuje kolejne kroki w budowaniu sieci partnerów w Europie Środkowo-Wschodniej w ramach rosnącego zainteresowania systemem VCC©. W dniach 7-10 czerwca w bułgarskim ministerstwie odbyło się szereg spotkań przedstawicieli Syntea i jej strategicznego partnera VCC© Foundation.

Podczas spotkania z wicepremierem rządu Bułgarii Tomislavem Donchevem odpowiedzialnym za wykorzystanie funduszy unijnych rozmawiano o polskich doświadczeniach we wdrażaniu standardu VCC© jako odpowiedzi na wyzwania rynku pracy. Ponadto podczas spotkania w Ministerstwie Edukacji Narodowej dyskutowano na temat odpowiedzialności za szkolnictwo zawodowe w kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji. Częścią rozmów w Ministerstwie Pracy z Dimitrą Hadijevem były polskie doświadczenia w zakresie aktywizacji zawodowej.

Ponadto efektem współpracy będzie przeprowadzenie szkoleń dla administracji rządowej w zakresie usprawnienia mechanizmów obsługi projektów finansowanych z funduszy unijnych. Wizyty w Bułgarii zaowocowały również przeprowadzeniem warsztatów na temat systemu VCC© dla naszego partnera firmy TEZA.

BĄDŹ Z NAMI

BLOG