Polski
NULL

16/11/2023

Rozstrzygnięcia FEDS 2021-2027 w działaniach 8.1 Dostęp do edukacji i 9.3 Transformacja w edukacji

Miasto Jelenia Góra oraz Powiaty Bolesławiecki, Milicki, Lwówecki, Średzki i Ząbkowicki, we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, zrealizują w latach 2024-2026 innowacyjne aktywności edukacyjne w swoich 25 placówkach, w tym w 3 szkołach branżowych 1 st., 5 technikach, 2 liceach i 15 zespołach szkół.

 

 

2129 beneficjentów uzyska możliwość nabycia nowoczesnych kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). W ramach projektów, szkoły rozwiną i zmodyfikują ofertę edukacyjną oraz uzupełnią wyposażenie. Działania uwzględniają również podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, nowoczesne doradztwo zawodowe, staże, zdobywanie mikropoświadczeń oraz zastosowanie w zajęciach technologii VR i laboratoriów mobilnych.

 

Współpraca oparta jest na wdrażaniu przez Partnerów Samorządowych i firmę SYNTEA założeń Dolnośląskiej Strategii Rozwoju Edukacji Zawodowej, ogólnopolskiej Zintegrowanej Strategii Umiejętności (ZSU 2030) oraz na szerokim wykorzystaniu kwalifikacji funkcjonujących w ZSK.

 

Lista z wynikami oceny projektów w naborze FEDS.08.01-IZ.00-007/23

Lista z wynikami oceny projektów w naborze FEDS.09.03-IZ.00-009/23

 

BĄDŹ Z NAMI

BLOG