Polski

Relacje Inwestorskie

Władze spółki

Piotr Fałek

Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Lubelskiej. Założyciel i Prezes Zarządu Syntea SA, inicjator współpracy biznesowej i kapitałowej z Aptech, jednej z największych na świecie firm przygotowujących kadry dla sektora BPO/SSC (7 mln przeszkolonych osób i 1300 centrów edukacyjnych). Członek wielu organizacji i inicjatyw wspierających współpracę pomiędzy sektorem edukacji i rynkiem pracy m.in. Konwentu Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Tischnera w Krakowie oraz Wojewódzkich Zespołów Koordynacyjnych wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. Współautor publikacji, praktyk we wdrażaniu działań rozwijających współpracę sektora edukacji formalnej i uczelni z przedsiębiorcami. Ekspert w zakresie praktycznego wykorzystania kwalifikacji rynkowych Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zarządzania jakością funkcjonowania podmiotów oferujących usługi rozwojowe.

Paweł Chudy

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Politechniki Lubelskiej. Od 2003 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu MCSK Sp. z o.o. Realizując strategię rozwoju firmy konsekwentnie angażuje się we wspieranie idei społeczeństwa informacyjnego w Polsce poprzez współpracę z jednostkami naukowymi w zakresie edukacji obejmującej cały proces kształcenia od szkół podstawowych, a skończywszy na studiach podyplomowych i kursach MBA. Pod jego kierunkiem Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji przeistoczyło się z niewielkiej firmy szkoleniowej w spółkę o wiodącej pozycji na rynku, rozszerzającą dynamicznie zakres swoich usług i zwiększającą przychody. Posiada wieloletnie doświadczenie jako Project Manager i Projektant w obszarze systemów klasy ERP, a także międzynarodowe certyfikaty trenerskie potwierdzające nabyte kompetencje. Zajmuje się także metodologią wdrożeń systemów klasy ERP II, implementacją systemów klasy ERP II, opracowywaniem analiz biznesowych, prowadzeniem szkoleń z zakresu Microsoft Dynamics AX oraz Microsoft Dynamics NAV, prowadzeniem zajęć z programowania X++, zarządzaniem dużymi projektami szkoleniowymi obejmującymi swoje działanie cały kraj i szkolenia za granicami Polski.

Rada Nadzorcza

Mariusz Kicia,

Przewodniczący RN

Posiada stopień dr hab. nauk ekonomicznych. Ukończył Wydział Matematyki i Fizyki oraz Wydział Ekonomiczny na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, gdzie obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału Ekonomicznego. Zajmuje także stanowisko Prezesa Zarządu w Account Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół mechanizmów funkcjonowania i modelowania rynku kapitałowego. Aktualnie prowadzi badania nad opracowaniem eksperymentalnego modelu rynku giełdowego oraz mechanizmów podejmowania decyzji finansowych przez jego uczestników z uwzględnieniem aspektów behawioralnych.

Członkowie Rady Nadzorczej

  • Damian Chudy
  • Natalia Fałek
  • Iwona Komor
  • Kallol Mukherje

Akcjonariat

AkcjonariuszSeriaLiczba akcjiWartość akcjiUdział w kapitaleLiczba głosówUdział w głosach
Piotr FałekA2 800 000560 00072,72%2 800 00072,72%
Paweł ChudyA700 000140 00018,18%700 00018,18%
Aptech LimitedB350 00070 0009,09%350 0009,09%
Razem3 850 000770 000100,00%3 850 000100,00%

Kontakt dla Inwestorów

BĄDŹ Z NAMI

BLOG