Polski

Realizowane projekty

Informacje o projektach realizowanych przez Syntea S.A. w poprzednich latach można znaleźć na stronie: projekty.syntea.pl

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Beneficjent

Politechnika Śląska

Partner

Syntea S.A.

Wartość projektu

13 817 358,50 zł

Wartość dofinansowania

13 817 358,50 zł

Początek projektu

1 marca 2024

Koniec projektu

30 czerwca 2026

Program

Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Priorytet

FESL.10.00 – Fundusze Europejskie na transformację

Działanie

FESL.10.25 – Rozwój kształcenia wyższego zgodnie z potrzebami zielonej gospodarki

Beneficjent

Miasto Jelenia Góra

Partner

Syntea S.A.

Wartość projektu

7 398 300,99 zł

Wartość dofinansowania

9 270 109,00 zł

Początek projektu

1 stycznia 2024

Koniec projektu

30 czerwca 2026

Program

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Priorytet

Priorytet 8 „Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku”

Działanie

Działania nr FEDS.08.01 „Dostęp do edukacji”

Beneficjent

Powiat Ząbkowicki

Partnerzy

Województwo Dolnośląskie/Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Syntea S.A.

Wartość projektu

7 123 508,28 zł

Wartość dofinansowania

5 695 940,58 zł

Początek projektu

1 lutego 2024

Koniec projektu

31 stycznia 2026

Program

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Priorytet

Priorytetu 9 „Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku”

Działanie

Działanie nr FEDS.09.03 Transformacja w edukacji

BĄDŹ Z NAMI

BLOG