Polski

Realizowane projekty

Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim

Projekt realizowany jest przez Syntea we współpracy (partnerstwie) z Powiatem Grajewskim.

 

Okres realizacji: 1 marca 2021r. – 31 grudnia 2023r.

 

Cel projektu: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 placówkach kształcenia zaw. z powiatu Grajewskiego poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego w 5 szkołach dla 279 uczniów (min. 35 % dziewcząt), uwzględniającego sytuację na regionalnych i lokalnych rynkach pracy oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji 31 nauczycieli (min. 18 kobiet).

 

Obszar realizacji: województwo podlaskie: Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie, Zespół Szkół im ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie, Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie, Zespół Szkół nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, +Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II

 

Grupa docelowa: Uczniowie i nauczyciele ze szkół objętych wsparciem w ramach projektu.

 

Tematyka szkoleń:

 • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
 • Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia
 • Montowanie stolarki budowlanej
 • Prowadzenie obsługi biura
 • Programowanie witryn internetowych

Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu

Projekt realizowany jest przez Powiat Włocławski we współpracy (partnerstwie) z Powiatem Rypińskim i Syntea.

 

Okres realizacji: 1 stycznia 2021r. – 31 grudnia 2023r.

 

Cel projektu: Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 3200 osób dorosłych (w tym min. 52% kobiet) w wieku 18-65 lat z woj. kujawsko-pomorskiego, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych zewnętrzną certyfikacją do końca czerwca 2023r.

 

Obszar realizacji: województwo kujawsko – pomorskie w tym podregion grudziądzki i włocławski

 

Grupa docelowa: Osoby dorosłe w wieku 18-65 lat, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia.

 

Tematyka szkoleń:

 • Montowanie stolarki budowlanej
 • Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia
 • Prowadzenie obsługi biura
 • Projektowanie grafiki komputerowej
 • Tworzenie witryn internetowych
 • Serwis napojów mieszanych i alkoholi
 • Prawo jazdy kategoria C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną
 • Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Diagnosta samochodowy
 • Logistyk
 • Florysta
 • Trener personalny
 • Prowadzenie Spraw Kadrowo – Placowych
 • Obsługa kas fiskalnych

Nowoczesne nauczanie oraz praktyczna współpraca z przedsiębiorcami – program rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego

Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Zielonogórskie we współpracy (partnerstwie) z Syntea.

 

Okres realizacji: 1 września 2019r. – 30 listopada 2023r.

 

Cel projektu: Podniesienie kompetencji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr dydaktycznych uczelni poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia.

 

Obszar realizacji: województwo lubuskie – Uniwersytet Zielonogórski

 

Grupa docelowa: Studenci trybu dziennego (4 ostatnie lata) z wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz pracowników Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

 

 

Tematyka szkoleń:

 • Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP
 • Systemy prezentacji informacji w biznesie
 • Outsourcing i offshoring w kontekście pozyskiwania  inwestorów do gmin
 • Inżynieria programowania komputerowego 2D i 3D
 • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej
 • Język angielski w modelowaniu i symulacji procesów produkcyjnych
 • Język angielski dla logistyków
 • Język angielski dla projektantów stron www

Podnoszenie umiejętności poprzez organizację dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu

Projekt realizowany jest przez Gminę Miasta Grudziądz we współpracy (partnerstwie) z Syntea.

 

Okres realizacji: 1 sierpnia 2019r. – 31 grudnia 2023r.

 

Cel projektu: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 6 zespołach szkół zawodowych z terenu woj. kujawsko-pomorskiego z miasta Grudziądz, poprzez: realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, organizację staży zawodowych i wizyt studyjnych dla 810 uczniów, realizację wsparcia 51 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji, związanych z nauczanym zawodem, wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego.

 

Obszar realizacji: województwo kujawsko – pomorskie: Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych im. M. Kopernika w Grudziądzu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Marii Skłodowskiej-Curie w Grudziądzu, Zespół Szkół Mechanicznych w Grudziądzu, Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu, Zespół Szkół Technicznych im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Grudziądzu

 

Grupa docelowa: Uczniowie i nauczyciele ze szkół objętych wsparciem w ramach projektu.

 

Tematyka szkoleń:

 • Montowanie stolarki budowlanej
 • Monter suchej zabudowy
 • Pracownik usług kosmetycznych
 • Kurs eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV
 • Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
 • Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
 • Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 • Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
 • Projektowanie fryzur
 • Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych
 • Operator wózków widłowych
 • Logistyk
 • Kurs kasjer walutowo – złotowy
 • Kuchnie literackie
 • Innowacje w gotowaniu – gotując mówię po francusku
 • Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia
 • Barman
 • Barista
 • Sommelier
 • Kuchnia molekularna
 • Carving
 • Ręczny wyrób pralin
 • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
 • Szkolenie z obsługi programów graficznych typu Corel i Photoshop
 • Programowanie robotów
 • Chromatografia cieczowa HPLC – specjalistyczny kurs laboratoryjny
 • Język niemiecki dla operatorów maszyn sterowanych numerycznie CNC
 • Kurs podstawowy spawania metodą MAG
 • Kurs spawania elektrodą otuloną MMA (111)
 • Programowanie i obsługa tokarki sterowanej numerycznie DIN-ISO (G-code)
 • Kurs obsługi kombajnu zbożowego
 • Kurs operatora wózków widłowych
 • Kurs stosowania środków ochrony roślin

Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na obszarze makroregionu I

Projekt realizowany jest przez Powiat Włocławski we współpracy (partnerstwie) z Powiatem Rypińskim i Syntea.

 

Okres realizacji: 1 stycznia 2021r. – 31 grudnia 2023r.

 

Cel projektu: Podniesienie kompetencji w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego przez 3 487 osób (min. 80% kobiet) w tym: 1294 os. z woj. wielkopolskiego, 788 os. z woj. kujawsko-pomorskiego, 797 os. z woj. pomorskiego i 608 os. z woj. zachodniopomorskiego – kadry dydaktycznej z obszaru I makroregionu do 15 grudnia 2023r. poprzez udział w działaniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

 

Obszar realizacji: województwo wielkopolskie, województwo kujawsko-pomorskie, województwo pomorskie, województwo zachodniopomorskie

Grupa docelowa: Osób realizujące doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych I stopnia.

 

Tematyka szkoleń:

 • Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych – szkolenie elearningowe oparte o program opracowany przez ORE
 • Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego – szkolenie online oparte o program opracowany przez ORE
 • Przygotowanie kadry osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji – szkolenie stacjonarne

Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiatach: Grójeckim i Warszawskim Zachodnim

Projekt realizowany jest przez Syntea we współpracy (partnerstwie) z Powiatem Grójeckim i Powiatem Warszawskim Zachodnim.

 

Okres realizacji: 1 kwietnia 2021r. – 31 grudnia 2023r.

 

Cel projektu:Ppodniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (technika) z terenu powiatów grójeckiego (2 szkoły) i warszawskiego zachodniego (1 szkoła) poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, zajęć prowadzących do nabycia kompetencji i doradztwa zawodowego dla 120 uczniów i staży/praktyk dla min. 10% z nich oraz kursów doskonalących i szkoleń zawodowych dla 22 nauczycieli zawodu oraz poprzez doposażenie pracowni zawodowych szkołach objętych wsparciem

 

Obszar realizacji: województwo mazowieckie: Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. M. Wańkowicza w Błoniu, Technikum w Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” – Grójec, Technikum w Zespole Szkól im. Wincentego Witosa w Jasieńcu.

 

Grupa docelowa: Uczniowie i nauczyciele ze szkół objętych wsparciem w ramach projektu.

 

Tematyka szkoleń:

 • Doradztwo edukacyjno – zawodowe
 • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
 • Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM

Wielkość

Kontrast

BĄDŹ Z NAMI

BLOG