Polski

Realizowane projekty

Informacje o projektach realizowanych przez Syntea S.A. w poprzednich latach można znaleźć na stronie: projekty.syntea.pl

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Beneficjent

Syntea S.A.

Partnerzy

Dekaplus Business Services LTD (Cypr)

EURO-NET (Włochy)

Malopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (Polska)

AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL'EMPOLESE VALDELSA (Włochy)

Wartość projektu

1 096 655,00 €

Wartość dofinansowania

877 323,00 €

Początek projektu

1 grudnia 2023

Koniec projektu

30 listopada 2025

Program

Erasmus+ Programme (ERASMUS)

Priorytet

Partnerships for Innovation - Forward Looking Projects (ERASMUS-EDU-2023-PI-FORWARD)

Działanie

Lot 3: Adult Learning, Priority 6: Development of national registries of quality-assured and labour market relevant training opportunities;

Beneficjent

Powiat Bolesławiecki

Partner

Syntea S.A.

Wartość projektu

5 650 808,11 zł

Wartość dofinansowania

4 431 318,11 zł

Początek projektu

1 lutego 2024

Koniec projektu

30 czerwca 2026

Program

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Priorytet

Priorytet 8 „Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku”

Działanie

Działania nr FEDS.08.01 „Dostęp do edukacji”

Beneficjent

Powiat Lwówecki

Partner

Syntea S.A.

Wartość projektu

5 322 555,17 zł

Wartość dofinansowania

4 204 769,35 zł

Początek projektu

1 stycznia 2024

Koniec projektu

30 czerwca 2026

Program

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Priorytet

Priorytet 8 „Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku”

Działanie

Działania nr FEDS.08.01 „Dostęp do edukacji”

Beneficjent

Syntea S.A.

Partnerzy

Powiat Milicki

Powiat Średzki

Województwo Dolnośląskie/Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Wartość projektu

4 522 547,72 zł

Wartość dofinansowania

3 615 851,72 zł

Początek projektu

1 stycznia 2024

Koniec projektu

31 grudnia 2025

Program

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Priorytet

Priorytet 8 „Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku”

Działanie

Działania nr FEDS.08.01 „Dostęp do edukacji”

BĄDŹ Z NAMI

BLOG