Polski
NULL

03/11/2017

Projekty z udziałem SYNTEA wybrane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W Partnerstwach z Uczelniami z całej Polski, SYNTEA SA rozpoczyna realizację 6 projektów przygotowujących specjalistów do pracy na rynku BPO (Business Process Outsourcing). Projekty te skierowane są do ponad 600 studentów z Politechniki KoszalińskiejUniwersytetu OpolskiegoWyższej Szkoły HumanitasPolitechniki CzęstochowskiejUniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Politechniki Śląskiej.

Uczestnicy będą brali udział w szkoleniach prowadzących do uzyskania kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem oraz w dodatkowych zajęciach warsztatowych. Dodatkowo projekty przewidują zadania praktyczne dla studentów oraz organizację wizyt studyjnych i programów stażowych. W zaplanowaniu działań edukacyjnych i aktywizacyjnych korzystaliśmy z dotychczasowych doświadczeń ze współdziałania z Uczelniami oraz informacji i oczekiwań jakie przekazują nam pracodawcy. Formułując wnioski konkursowe, wykorzystaliśmy również bezpośrednie spostrzeżenia z projektów realizowanych obecnie w tożsamym zakresie z Politechniką Lubelską i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.

Komisja weryfikująca konkurujące propozycje, wysoko oceniła potencjał współpracy partnerskiej jaki Syntea SA wnosi w realizację projektu oraz możliwość wykorzystania certyfikacji VCC©, która dostarcza wiarygodnych i rozpoznawalnych przez pracodawców informacji pomagających zweryfikować kandydatów do pracy.

Syntea jest Partnerem w 6 z 15 projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach działania POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/17.

 

Źródło: Wyniki oceny formalno-merytorycznej

BĄDŹ Z NAMI

BLOG