Polski
NULL

10/05/2024

Projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno–zawodowego (makroregion IV)” zakończony sukcesem!

 

Realizowany był on w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II, Działania 2.14. przez Syntea S.A. w partnerstwie z Powiatem Ryckim oraz Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli, na obszarze województw Makroregionu IV: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

 

Cieszymy się, że po raz kolejny zostaliśmy obdarzeni zaufaniem i mogliśmy zrealizować duży projekt na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach którego podnieśliśmy kompetencje aż 3 877 osób!

 

Projekt skierowany był do osób wykonujących zadania doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia.

 

Kursanci podczas warsztatów poznali m. in. możliwości dostosowywania w swoich placówkach edukacyjnych programów kształcenia do lokalnych wymagań rynku pracy, a także zmieniających się trendów związanych np. z Przemysłem 4.0. Praktyczne zajęcia obejmowały również zagadnienia związane z potwierdzaniem efektów kształcenia przez zewnętrzną walidację i certyfikację oraz wykorzystanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych np. opartych o wirtualną rzeczywistość.

 

Zweryfikowany końcowy wniosek wykazał, że nasze działania zostały zrealizowane w 100% prawidłowo, a budżet określony w projekcie został wydatkowany na poziomie 99,71%!

 

YouTube video

 

 

 

BĄDŹ Z NAMI

BLOG