Polski
NULL

15/04/2019

Pozytywne efekty współpracy w projektach edukacyjnych

Przygotowywanie kandydatów dla współczesnego rynku pracy wymaga konsekwentnych i przemyślanych działań na każdym etapie edukacji i aktywizacji zawodowej. Kumulacja efektów kształcenia praktycznie wspierana przez doradztwo zawodowe i właściwie potwierdzana przez praktyki i staże u przedsiębiorców, jest gwarancją konkurencyjności i umożliwia zdobycie atrakcyjnego zatrudnienia.

Działania Syntea od lat są nakierowane na realizację aktywności, które wspierają formalny system edukacji w celu jak najlepszej współpracy z nowoczesnymi pracodawcami. Referencje z przykładowych projektów pokazują, że profesjonalne działania nakierowane na podnoszenie kompetencji nauczycieli, rzetelne doradztwo edukacyjno-zawodowe i oferowanie uczniom możliwości zdobycia w szkole poszukiwanych kwalifikacji rynkowych potwierdzonych certyfikacją jest najlepszą drogą do przygotowania ich na przyszłe wyzwania zawodowe.

Zarówno na poziomie szkoły średniej jak i studiów wyższych, konsekwente i przemyślane budowanie indywidualnej ścieżki kariery jest najlepszym sposobem wykorzystania czasu edukacji na gruntowne przygotowanie każdego ucznia. Wykorzystanie dodatkowych możliwości zakupu i wdrożenia nowoczesnych narzędzi dydaktycznych sfinansowanych środkami z funduszy UE, jest dodatkową korzyścia dla szkoły, bo buduje nie tylko jej konkurencyjność na etapie rekrutacji kandydatów i podnosi atrakcyjność oferty, ale rozwija potencjał nauczycieli i ułatwia współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami.

 

Informacje zawarte w referencjach:

Szkoły na terenie miasta Bytom – przeprowadzenie nowoczesnego doradztwa edukacyjno-zawodowe

Szkoły w Konopnicy, Wolinie i Trawnikach – podniesienie kompetencji nauczycieli i nowe kwalifikacje dla uczniów

Uniwersytet Rzeszowski i Politechnika Częstochowska – podniesienie kompetencji nauczycieli, przeprowadzenie atrakcyjnych i wszechstronnych szkoleń oraz egzaminów zawodowych

Firma Agit – dostarczenie szkole zaawansowanego sprzętu i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli

BĄDŹ Z NAMI

BLOG