Polski
NULL

10/10/2016

Podnieś swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe we współpracy z najlepszymi!

SYNTEA S.A., jako Partner odpowiedzialny za przeprowadzenie działań edukacyjnych, podpisała umowę z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. – Partnerem wiodącym. W ramach współpracy z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim, Miastem Bytom, Powiatem Pszczyńskim, Gminą Pawłowice i firmą Landster Sp. z o.o. Sp. K., zapraszamy do udziału w projekcie: „Kariera i Kompetencje” – polegającym na zwiększeniu dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Głównym celem projektu jest zwiększenie we współpracy z pracodawcami, efektywności kształcenia zawodowego w 11 szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Partnerzy wspólnie realizować będą działania ukierunkowane na podniesienie umiejętności i uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów (m.in z wykorzystaniem certyfikacji VCC©), w tym prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do zatrudnienia oraz skoordynowane aktywności gwarantujące aktualizację kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

BĄDŹ Z NAMI

BLOG