Polski
NULL

06/12/2023

Otworzyliśmy drzwi do nowych kwalifikacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim!

Powiat Włocławski wspólnie z Powiatem Rypińskim i naszą firmą, zbliżają się do finalizacji działań w projekcie „Nowe Kwalifikacje i Dodatkowe Uprawnienia – Motorem Rozwoju Mieszkańców Regionu”. Inicjatywa, której celem jest umożliwienie osobom dorosłym podniesienie umiejętności, kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji odbyła się z ogromnym zaangażowaniem społeczności lokalnej. Dzięki projektowi, mieszkańcy regionu zyskali nowe perspektywy zawodowe, zdobywając m.in. nowoczesne kwalifikacje rynkowe funkcjonujące w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Innowacyjne podejście do roli i zadań Jednostek Samorządu Terytorialnego uczyniły program nie tylko skutecznym, ale również inspirującym przykładem dla innych regionów, dążących do podniesienia umiejętności zawodowych swoich mieszkańców.

 

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, działanie 10.4 Edukacja Dorosłych, poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy.

 

BĄDŹ Z NAMI

BLOG