Polski
NULL

25/06/2018

Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu

W 8 szkołach podstawowych i 4 liceach ogólnokształcących w partnerstwie z miastem Grudziądz przeprowadzimy:

 

  • działania na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie: TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej,
  • podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych w zakresie: wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • egzaminowanie i certyfikację w standardzie VCC©.

Grupa docelowa to 2010 uczniów i 228 nauczycieli, a projekt realizowany jest w ramach działania 10.02.02 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

BĄDŹ Z NAMI

BLOG