Polski

Koordynator projektu

Miejsce pracy:  ul. Wojciechowska 9a, Lublin
System pracy: praca stacjonarna
Warunki zatrudnienia: etat, umowa zlecenie, kontrakt B2B

Twój zakres obowiązków

 • Zarządzanie projektem i komunikacją w kilkuosobowych zespołach.
 • Nadzór, monitorowanie i raportowanie postępów.
 • Wykonywanie czynności związanych z tokiem szkoleń, m.in.: układanie harmonogramów, wyszukiwanie trenerów, prowadzenie dokumentacji szkoleniowej.
 • Monitorowanie wskaźników rezultatu (KPI).
 • Wykorzystywanie mediów społecznościowych.

Nasze wymagania

 • Umiejętności planowania, koordynowania i zarządzania projektami.
 • Gotowości do podróży służbowych – czynne prawo jazdy.
 • 2 letniego doświadczenia zawodowego.
 • Mile widziane:
  • Łatwość w budowaniu relacji oraz doświadczenie w pracy na odległość.
  • Praktyka w organizacji szkoleń, staży lub aktywizacji zawodowej.

Oferujemy

 • Ciekawą pracę opartą na wykorzystaniu innowacyjnych technologii w edukacji (np. AI i VR).
 • Stabilne i elastyczne warunki zatrudnienia do indywidualnego uzgodnienia.
 • Możliwości rozwoju i systematycznego podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych.

Kontakt

Osoby zainteresowane mogą aplikować poprzez portal pracuj.pl lub przesłać oferty drogą elektroniczną na adres:

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. W tytule wiadomości prosimy wpisać: Koordynator projektu

Załączając swoją aplikację CV prosimy o dopisanie klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Syntea Spółka Akcyjna, ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin.
 2. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą udostępniane innym podmiotom (odbiorcom).
 5. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie o pracę.
 6. Dane kandydatów niewytypowanych do zatrudnienia zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą usuwane niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Syntea Spółka Akcyjna. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym udział w procesie rekrutacji do pracy w Syntea Spółka Akcyjna.

BĄDŹ Z NAMI

BLOG