Polski

Asystent/ka w Dziale Zamówień Publicznych

Miejsce pracy:  ul. Wojciechowska 9a, Lublin
System pracy: praca stacjonarna
Warunki zatrudnienia: etat, umowa zlecenie, kontrakt B2B

Twój zakres obowiązków

 • Bieżący monitoring rynku zamówień publicznych pod kątem usług realizowanych przez pracodawcę.
 • Przygotowywanie ofert handlowych oraz identyfikowanie przetargów pod kątem możliwości biznesowych firmy.
 • Przygotowywanie ofert przetargowych pod względem dokumentacyjnym i merytorycznym.
 • Analiza dokumentacji przetargowych.
 • Przygotowywanie projektów pism i prowadzenie korespondencji na etapie procedury przetargowej.

Nasze wymagania

 • Znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych.
 • Wykształcenia wyższe, preferowane z zakresu prawo, administracja, ekonomia lub zarządzanie.
 • Praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office w szczególności Word, Excel, Outlook.
 • Zdolności analityczne, umiejętność analizowania dokumentów oraz oceniania ich zgodności z wymaganiami.
 • Znajomość procedur i wymogów prawnych związanych z zamówieniami publicznymi.
 • Doskonała umiejętność planowania, organizacji pracy i ustalania priorytetów.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu .
 • Dynamika w działaniu, podzielność uwagi, samodzielność.
 • Odpowiedzialność, skrupulatność, dyscyplina wewnętrzna.
 • Prawo jazdy kat B.
 • Mile widziane:
  • Doświadczenie w pracy  w dziale Zamówień Publicznych, Administracyjnym lub Handlowym.
  • Doświadczenie w przygotowywaniu ofert zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych

Oferujemy

 • Ciekawą pracę w renomowanej firmie z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem na rynku w sektorze nowoczesnych usług edukacyjnych.
 • Stabilne i elastyczne warunki zatrudnienia do indywidualnego uzgodnienia.
 • Możliwości rozwoju i systematycznego podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych.
 • Wsparcie ze strony doświadczonego zespołu.

Kontakt

Kandydaci mogą przesyłać oferty drogą elektroniczną na adres:

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. W tytule wiadomości prosimy wpisać: Asystent/ka w Dziale Zamówień Publicznych

 

Załączając swoją aplikację CV prosimy o dopisanie klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Syntea Spółka Akcyjna, ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin.
 2. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą udostępniane innym podmiotom (odbiorcom).
 5. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie o pracę.
 6. Dane kandydatów niewytypowanych do zatrudnienia zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą usuwane niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Syntea Spółka Akcyjna. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym udział w procesie rekrutacji do pracy w Syntea Spółka Akcyjna.

BĄDŹ Z NAMI

BLOG