Oferta - Szkolenia

Praktyczne zastosowanie programu Microsoft Project 2010

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o metodologii planowania, tworzenia i zarządzania projektami przy wykorzystaniu Microsoft Project. Nauczą się również jak definiować i przydzielać zasoby oraz jak tworzyć zadania i powiązania między nimi.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami
 • Zagadnienia podstawowe
 • Interfejs Użytkownika
 • Zarządzanie danymi w projekcie
 • Wprowadzanie informacji podstawowych
 • Modyfikowanie wprowadzonych informacji
 • Hierarchia zadań
 • Łączenie zadań
 • Zarządzanie zasobami
 • Śledzenie postępów prac
 • Wykres Gantta

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do twórców projektów, menedżerów zarządzających projektami, wszystkich bezpośrednio biorących udział w realizacji projektów oraz osób chcących nauczyć się jak efektywnie tworzyć i zarządzać projektami.

Wymagania

Podstawowa znajomość obsługi komputera.

Czas trwania: 2 dni

Powrót do Katalogu Szkoleń