Oferta - Szkolenia

Zarządzanie projektami EFS

Szkolenie pozwala zdobyć praktyczne doświadczenie w stosowaniu sprawdzonych technik zarządzania projektami i poznać narzędzia wspierające realizację projektów. Przedstawione techniki i narzędzia znajdują zastosowanie w zarządzaniu na każdym etapie cyklu życia projektu, w ramach ustalonych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych oraz przy optymalnym wykorzystaniu zespołu projektowego. Dodatkowo podczas szkolenia zostaną przekazanie podstawowe informacje dotyczące zasad realizacji projektów na podstawie wytycznych Instytucji Zarządzającej PO KL, a także przedstawienie praktycznych aspektów realizacji projektów.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami
  • definicja projektu
  • dlaczego zarządzamy projektami?
  • cykl życia projektu
  • co ma wpływ na realizację projektu?
  • kluczowe otoczenie projektu
  • obowiązki kierownika projektu
 • Rozpoczęcie projektu
  • rola kadry zarządzającej
  • szacowanie potrzeb
  • ustalanie celów metodą SMART
  • ustalenie wymogów
  • karta projektu
 • Planowanie projektu
  • planowanie zakresu
  • struktura podziału pracy (WBS) projektu
  • planowanie harmonogramu
  • oprogramowanie do zarządzania projektem
  • planowanie kosztów
 • Wdrożenie projektu
  • plan bazowy
  • ustalenie zespołu projektowego
  • struktura i organizacja zespołu
  • zarządzanie zmianą
  • zarządzanie ryzykiem
  • raporty z realizacji
  • ocena i monitorowanie przebiegu projektu
 • Zamykanie projektu
  • weryfikacja projektu i wyraSenie akceptacji przez klienta
  • zamknięcie administracyjne i prawne
  • Przenoszenie wyniesionych doświadczeń na przyszłe projekty
 • Podstawowe obowiązki beneficjenta
  • realizacja projektu w oparciu o wniosek o dofinansowanie i umowę
  • dofinansowanie projektu
  • wyodrębnienie ewidencji księgowej
  • płatności – wnioski o płatność i harmonogram płatności
  • monitoring i kontrola
  • przechowywanie i archiwizacja dokumentacji projektowej
 • Zasady rekrutacji uczestników projektu.
 • PEFS i sprawozdawczość.
 • Ochrona danych osobowych.
 • Działania informacyjne i promocyjne w projekcie.
 • Organizacja działań merytorycznych w projekcie.
 • Zmiany w projekcie.
 • Kwalifikowalność wydatków.
 • Kontrole projektów.
 • Internetowe źródła informacji o funduszach europejskich.
 • SharePoint / Project Serwer 2007– praca na obszarach roboczych
  • Logowanie do systemu
  • Przechodzenie do obszaru roboczego projektu
  • Biblioteka dokumentów (poprawne nazewnictwo obiektów w SP)
  • Kalendarz (poprawne nazewnictwo obiektów w SP)
  • Dodawanie bibliotek obszaru roboczego do MS Outlook
  • Główne zadania projektowe

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone do osób zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Kierownicy projektów, koordynatorzy, asystenci, osoby zarządzające projektami.

Czas trwania: 3 dni

Powrót do Katalogu Szkoleń