Oferta - Szkolenia

Microsoft Project 2007

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o metodologii planowania, tworzenia i zarządzania projektami przy wykorzystaniu Microsoft Project. . Nauczą się również jak definiować i przydzielać zasoby oraz jak tworzyć zadania i powiązania między nimi.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do zarządzania projektem
 • Tworzenie listy zadań
 • Wprowadzanie informacji o zasobach
 • Przydzielanie zasobów do zadań
 • Formatowanie i drukowanie planu
 • Śledzenie postępu prac nad projektem
 • Dostosowywanie szczegółów zadań
 • Zmiana szczegółów ustawień zasobów i przydziałów
 • Dostosowywanie planu projektu
 • Organizacja i formatowanie szczegółów projektu
 • Drukowanie informacji projektu
 • Publikowanie informacji projektu online
 • Współdzielenie informacji projektu z innymi programami
 • Śledzenie pracy zadań i przydziałów
 • Przeglądanie i raportowanie stanu projektu
 • Rozwiązywanie problemów w projekcie
 • Formatowanie zaawansowane
 • Dostosowywanie programu Microsoft Project do własnych potrzeb
 • Mierzenie wydajności realizacji projektu za pomocą analizy wartości wypracowanej (Earned Value Analysis)
 • Konsolidowanie projektów i zasobów

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do twórców projektów, menedżerów zarządzających projektami, wszystkich bezpośrednio biorących udział w realizacji projektów oraz osób chcących nauczyć się jak efektywnie tworzyć i zarządzać projektami.

Wymagania

Podstawowa znajomość obsługi komputera.

Czas trwania: 2 dni

Powrót do Katalogu Szkoleń