Oferta - Szkolenia

MS 5928 - Microsoft Office Project Server 2007, Managing Projects

Szkolenie uczy metod pozwalających na biegłą obsługę Microsoft Office Project Server 2007. Zapoznaje uczestników z metodami planowania, estymacji, koorydnowania, kontrolowania, planowania oraz obsługi projektów oraz wspierania użytkowników środowiska Microsoft Office Project Server 2007.

Program szkolenia

 •  Rozpoczęcie pracy z Office Project Server 2007
 •  Rozpoczynanie pracy z projektem
 • Planowanie projektów – kontekst i konstrukcja
 • Planowanie projektów – zarządzanie zakresem i harmonogramem
 • Tworzenie planu projektów - planowanie zarządzania zasobami
 • Planowanie projektów – koszt, ryzyko i inne plany zarządzania
 • Realizacja projektów – procesy, zasoby, wyniki
 • Realizacja projektów – zarządzanie kartami rejestrującymi czas pracy i ustawieniami osobistymi
 • Monitorowanie i kontrolowanie projektów – śledzenie zadań i postępów projektu
 • Monitorowanie i kontrolowanie projektów – mierzenie przyrostów wydajności i raportowania
 • Zamykanie projektów

 

 

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla doświadczonych menedżerów projektu.

Wymagania

 • Doświadczenie w zakresie wykorzystania Microsoft Office Project do tworzenia harmonogramów projektów.
 • Praktyczna wiedza w zakresie zarządzania projektem.
 • Doświadczenie w korzystaniu z system operacyjnego Windows XP lub Windows Vista.
 • Doświadczenie w zakresie Microsoft Office Excel 2003.
 • Znajomość kluczowych koncepcji zarządzania projektem i terminologii zawartych w Project Management Institute's PMBOK Guide, Edycja trzecia.
 • Dodatkowo zalecane, lecz nie wymagane ukończenie kursu 5927: Microsoft Office Project 2007, Zarządzanie projektami.

Czas trwania: 3 dni

Kurs MS 5928
Więcej informacji

Powrót do Katalogu Szkoleń