Oferta - Szkolenia

Zarządzanie projektami współfinansowanymi przez UE / EFS z elementami metodyki PRINCE2

Przekazania podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznego jej zastosowania z zakresu zarządzania projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 - z uwzględnieniem specyfiki projektów społecznych w perspektywie finansowej 2007 - 2013 r.

Program szkolenia

 • Podstawy Zarządzania Projektami - w oparciu o metodykę PRINCE2,
  • Definicja projektu i cechy projektów
  • Projekty w organizacji, strategia organizacji a projekty
  • Zarządzanie projektami
  • Kierownik projektu i jego umiejętności
  • Inter scenariusze projektu
  • Programy, portfele projektów
  • Założenia i ograniczenia (potrójne ograniczenie)
  • Cykl życia projektu
  • Obszary wiedzy i grupy procesów w zarządzaniu projektami
  • Wpływ struktury organizacyjnej na zarządzanie projektami
 • Rozpoczęcie projektu
  • Karta Projektu (dokument)
  • Potrzeby interesariuszy i cele projektu
  • Spotkanie początkowe
 • Planowanie projektu
  • Plan zarządzania projektem
  • Role przy planowaniu projektu (zespołowe planowanie projektu)
  • Planowanie zakresu - Struktura Podziału Pracy (WBS)
  • Planowanie czasu: diagram projektu i harmonogram projektu
  • Inne elementy planowania czasu
  • Planowanie organizacyjne
  • Planowanie kosztów
  • Inne elementy planu projektu
 • Realizacja i kontrola projektu
  • Procesy realizacji projektu
  • Procesy kontroli projektu
  • Ocena statusu realizacji projektu
  • Zintegrowana kontrola zmian
 • Zamknięcie projektu
  • Procesy zamykania projektu
 • O czym warto pamiętać

Grupa docelowa

Pracownicy (kadra kierownicza) PUP oraz innych instytucji rynku pracy - potencjalnych wnioskodawców projektodawców, podmiotów realizujących projekty dofinansowane z EFS / POKL i inne -- zajmujący się tworzeniem, realizacją oraz rozliczaniem projektów społecznych w perspektywie finansowej 2007 - 2013 r.

Czas trwania: 2 dni

Powrót do Katalogu Szkoleń