Polski

03/03/2022

Nowy projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki

W dniu 3 marca 2022 r. podpisana została umowa nr UDA-POWR.02.14.00-00-2013/18-00 pn. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego na obszarze I makroregionu.”

Projekt będzie realizowany na terenie województw wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Szkoleniami i warsztatami pokazującymi praktyczne zastosowanie kwalifikacji rynkowych ZSK w szkolnictwie formalnym objętych zostanie 2500 doradców zawodowych na terenie w/w 4 województw.

Jest to kolejny projekt skierowany do doradców zawodowych i realizowany przez Syntea S.A. we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki (poprzedni to Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego na obszarze IV makroregionu – województwa lubelskie, podkarpackie, małopolskie i świętokrzyskie).

BĄDŹ Z NAMI

BLOG