Polski

Nowoczesne usługi
biznesowe

02

Potrzebujesz naszej pomocy?
Wybierz temat

Sektor usług biznesowych (akronim sektora BSS) generuje szereg korzyści, które przekładają się na wyższą rentowność i wzrost przychodów klientów. Pozwala na większą kontrolę i elastyczność operacji oraz standaryzację procesów, lepszą jakość procesów, optymalizację kosztów i czasu, ułatwia skalowanie biznesu, a także wykorzystanie kompetencji w zakresie analityki danych i automatyzacji procesów. Według Grand View Research (dane z 2022 r.), wielkość globalnego rynku BSS osiągnie 405,6 mld USD do 2027 r., rosnąc w średnim rocznym tempie 8,0%.

Wykorzystanie VR/AR w edukacji

Wirtualna Rzeczywistość w Nauce Wydruku 3D: Programowanie i Obsługa

 • Nowoczesne Szkolenia na Odległość: Wyjątkowa oferta wykorzystująca technologię wirtualnej rzeczywistości.
 • Bez Granic Zdalnej Edukacji: Eliminacja ograniczeń zdalnego nauczania dzięki wielokanałowemu strumieniowaniu obrazu.
 • Dla Rozwoju Biznesu i Osobistego: Skierowana do placówek edukacyjnych, instytucji rynku pracy, firm i osób prywatnych.
 • Innowacyjne Laboratorium Wirtualne: Specjalistycznie wyposażona pracownia umożliwiająca praktyczne szkolenia na odległość.
 • Holistyczne Doświadczenie: Strumieniowanie obrazu z różnych źródeł, kamery 360 stopni i gogle VR.
 • Zdobądź Kwalifikacje Zdalnie: Realizacja egzaminów i szkolenia bez wychodzenia z domu.
 • Szeroki Program Szkolenia: Nabywanie umiejętności programowania i obsługi procesu druku 3D.

Odkryj Wyjątkową Przestrzeń Wirtualną: Programowanie i Obsługa Druku 3D

Nasz program szkoleniowy oferuje unikalne podejście do nauki programowania i obsługi procesu druku 3D poprzez wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości. W dobie wyzwań epidemicznych, skupiamy się na nowoczesnych technologiach i umożliwiamy zdalną naukę, eliminując ograniczenia zdalnego nauczania. Oferta kierowana jest zarówno do placówek edukacyjnych, instytucji rynku pracy, jak i do indywidualnych uczestników chcących zdobyć kompetencje w dziedzinie druku 3D.

Nasza specjalistycznie wyposażona pracownia wirtualna łączy kamery rejestrujące obraz, kamery sferyczne 360 stopni oraz gogle do wirtualnej rzeczywistości. Uczestnicy szkoleń mogą śledzić praktyczne ćwiczenia w czasie rzeczywistym, dokładnie obserwując procesy wydruku z różnych perspektyw. Technologia ta zapewnia holistyczne wrażenie uczestnictwa w zajęciach, jak również pozwala na samodzielne eksplorowanie wirtualnego otoczenia.

Nasz program szkolenia obejmuje bogaty zakres tematyczny, od rodzajów technologii druku 3D po inżynierię wsteczną. Wprowadzamy uczestników w obszar druku przestrzennego, umożliwiając zdalne nabycie kwalifikacji w sposób innowacyjny i bezpieczny. Dzięki wirtualnej rzeczywistości uczestnicy mogą realizować praktyczne ćwiczenia, zyskując wartościowe doświadczenie w procesach wydruku 3D.

Skorzystaj z naszej innowacyjnej oferty i zdobądź kompetencje w zakresie programowania i obsługi procesu druku 3D w unikalny sposób, korzystając z przewagi nowoczesnych technologii.

PRZEJDŹ DO STRONY

Nowoczesne doradztwo zawodowe

 

Nowoczesne doradztwo zawodowe dla uczniów szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej ma na celu przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

 

W ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich i budżetu państwa organizujemy bezpłatne warsztaty na obszarze makroregionów I (województwo kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie) i IV (województwo lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie i małopolskie). Składają się one z trzech części:

 • Jako przygotowanie do szkolenia uczestnicy otrzymują dostęp do platformy elearningowej, na której mogą zapoznać się z tematyką omawianą podczas kolejnych etapów szkolenia.
 • Szkolenie on-line realizowane w aplikacji Teams, w uzgodnionym z uczestnikami terminie.
 • Warsztaty stacjonarne odbywają się w salach konferencyjnych zlokalizowanych możliwie najbliżej miejsca zamieszkania uczestników z danej grupy.

 

Więcej informacji o bezpłatnych szkoleniach znajduje się na stronie dladoradcy.pl

Sektorowa Rada ds.
Nowoczesnych Usług Biznesowych

Z inicjatywy Syntea SA we współpracy ze stowarzyszeniem ASPIRE, Fundacją VCC, Uniwersytetem Opolskim oraz Politechniką Śląską została powołana Sektorowa Rada ds. Nowoczesnych Usług Biznesowych, której głównymi celami są:

 • Wsparcie działań zmierzających do tworzenia poliwektorowych ścieżek kształcenia;
 • Wzmacnianie kompetencji przekwalifikowalności i mobilności wśród kandydatów i pracowników sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych zwany dalej NUB;
 • Identyfikacja luk kompetencyjnych i ograniczenie ich oddziaływania na sektor NUB;
 • Wsparcie kadr nauczycielskich na uczelniach wyższych we wdrażaniu innowacyjnych metod nauczania na zajęciach, rozwijaniu kompetencji przetwarzania danych, w tym obsługi specjalistycznego oprogramowania np. z segmentu systemów ERP, bigdata czy sztucznej inteligencji. Do wspomnianych kadr zaliczyć należy również praktyków biznesu, którzy uzupełniać będą kompetencje dydaktyczne;
 • Kształtowanie pożądanych postaw u studentów.
 • Tworzenie uwarunkowań formalno-organizacyjnych, ułatwiających wsparcie osób z niskimi kwalifikacjami lub bez doświadczenia zawodowego, które mogą zostać efektywnie przeszkolone do pracy w sektorze NUB oraz takich, dla których proces wdrożenia do pracy wymaga wysokich nakładów na infrastrukturę.

 

Więcej informacji o działalności Syntea w ramach Rady znajdziesz na stronie sektorowaradanub.pl.

BĄDŹ Z NAMI

BLOG