Polski

Zawodowi transformersi

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Beneficjent

Powiat Ząbkowicki

Partnerzy

Województwo Dolnośląskie/Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Syntea S.A.

Wartość projektu

7 123 508,28 zł

Wartość dofinansowania

5 695 940,58 zł

Początek projektu

1 lutego 2024

Koniec projektu

31 stycznia 2026

Cel projektu

Podniesienie jakości i atrakcyjności oraz dostosowanie do potrzeb zielonej transformacji kształcenia zawodowego i ogólnego w 6 szkołach.

Działania realizowane w ramach projektu

  • Doposażenie szkół z projektu w narzędzia poprawiające jakość dydaktyki.
  • Szkolenia dla wszystkich nauczycieli z projektu, poprawiające proces kształcenia i jakości kadr edukacji w tym m.in. z nowoczesnego doradztwa zawodowego oraz tutoring indywidualny.
  • Szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności uczniów z 6 szkół.
  • Doradztwo zawodowe i warsztaty z pracodawcami dla wszystkich uczniów z projektu, rozwijające kompetencje kluczowe i zielone.
  • Staże dla 290 uczniów (230 uczniów ze szkoły branżowej i technikum oraz 60 uczniów z liceum)

Grupa docelowa

580 uczniów, 60 nauczycieli z 6 szkół:

  • Liceum Ogólnokształcące im. W. Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich: 137 uczniów (96 kobiet) i 19 nauczycieli (15 kobiet)
  • Szkoła branżowa I stopnia oraz Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Ząbkowicach Śląskich: 252 uczniów (123 kobiety) i 14 nauczycieli (12 kobiet)
  • Szkoła branżowa I stopnia, Technikum oraz Liceum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach: 191 uczniów (80 kobiet) i 27 nauczycieli (22 kobiety)

W projekcie zostaną osiągnięte następujące rezultaty

  • 60 nauczycieli uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu
  • 551 uczniów uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu

Aktualności

 8 kwietnia 2024
Rekrutacja do projektu „Zawodowi transformersi” trwa!
Możliwość  zapisów do projektu mają uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Zawodowych w im. S. Staszica w Ząbkowicach Śląskich, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.  H. Cegielskiego w Ziębicach oraz w Liceum Ogólnokształcącego im. W. Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich.  Warto skorzystać z okazji do podniesienia swoich kompetencji i kwalifikacji. Serdecznie zapraszamy do zapisów. Dokumenty rekrutacyjne są w […]
 1 lutego 2024
Rozpoczynamy realizację projektu Zawodowi transformersi
W dniu dzisiejszym na spotkaniu zespołu realizującego projekt rozpoczęliśmy pierwsze działania związane ze startem projektu Zawodowi transformersi.

 

Projekt Zawodowi transformersi realizowany w ramach
Priorytetu 9 „Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku”,
Działanie FEDS.09.03 Transformacja w edukacji,
Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

 

*W przypadku podejrzeń o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta/Partnera/Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13.12.2006 r. oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 23.10.2012 r. istnieje możliwość pisemnego zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej swoich obaw na adres: Województwo Dolnośląskie, z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.

 

*W przypadku podejrzeń o wystąpieniu nadużycia finansowego, w tym konfliktu interesów lub korupcji istnieje możliwość pisemnego zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej swoich obaw na adres: Województwo Dolnośląskie, z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław lub poprzez anonimowy formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Programu https://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie//feds-2021-2027/

BĄDŹ Z NAMI

BLOG