Polski

Wspieramy jeleniogórskich zawodowców

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Beneficjent

Miasto Jelenia Góra

Partner

Syntea S.A.

Wartość projektu

7 398 300,99 zł

Wartość dofinansowania

9 270 109,00 zł

Początek projektu

1 stycznia 2024

Koniec projektu

30 czerwca 2026

Cel projektu

Podniesienie jakości i rozwój kształcenia zawodowego w 7 szkołach (Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, Zespół Szkół Elektronicznych, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych, Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”, Zespół Szkół Technicznych i Branżowych „Handlówka”) dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra.

Działania realizowane w ramach projektu

 • Doradztwo zawodowe (indywidualne) dla wszystkich uczestników objętych wsparciem (770 uczniów, w tym 400 kobiet).
 • Warsztaty podnoszące kompetencje zielone i kompetencje przyszłości dla wszystkich uczestników objętych wsparciem (770 uczniów, w tym 400 kobiet).
 • Szkolenia prowadzące do podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w tym w zakresie edukacji włączającej i nowoczesnego doradztwa edukacyjnego dla 100 nauczycieli (72 kobiety, 28 mężczyzn).
 • Kursy i szkolenia prowadzące do nabywania kwalifikacji dla 770 uczniów zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.
 • Doposażenie szkół objętych projektem w sprzęt i narzędzie zwiększające jakość dydaktyki.
 • Współpraca z pracodawcami poprzez realizację staży uczniowskich dla 424 uczniów.

 

Grupa docelowa

770 uczniów (w tym 400 kobiet) z 7 szkół dla, których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra oraz 100 nauczycieli (w tym 72 kobiety) z poniższych szkół:

 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Lubelskiej w Jeleniej Górze – 100 uczniów
 • Zespół Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze – 260 uczniów
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze – 30 uczniów
 • Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze – 52 uczniów
 • Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze – 98 uczniów
 • Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze – 100 uczniów
 • Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica „Handlówka” w Jeleniej Górze – 130 uczniów

W projekcie zostaną osiągnięte następujące rezultaty

 • 716 osób uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu.
 • 616 uczniów uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu.
 • 100 nauczycieli uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu.

Aktualności

 1 stycznia 2024
Rozpoczynamy realizację projektu Wspieramy jeleniogórskich zawodowców
W dniu dzisiejszym na spotkaniu zespołu realizującego projekt rozpoczęliśmy pierwsze działania związane ze startem projektu Wspieramy jeleniogórskich zawodowców.

Harmonogramy

Zapraszamy wkrótce.

Projekt Wspieramy jeleniogórskich zawodowców realizowany w ramach
Priorytetu 8 „Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku”,
Działania nr FEDS.08.01 „Dostęp do edukacji”,
Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 

*W przypadku podejrzeń o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta/Partnera/Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13.12.2006 r. oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 23.10.2012 r. istnieje możliwość pisemnego zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej swoich obaw na adres: Województwo Dolnośląskie, z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.

 

*W przypadku podejrzeń o wystąpieniu nadużycia finansowego, w tym konfliktu interesów lub korupcji istnieje możliwość pisemnego zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej swoich obaw na adres: Województwo Dolnośląskie, z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław lub poprzez anonimowy formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Programu https://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie//feds-2021-2027/

 

BĄDŹ Z NAMI

BLOG