Polski

Training registry of the Modern Business Services sector

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Beneficjent

Syntea S.A.

Partnerzy

Dekaplus Business Services LTD (Cypr)

EURO-NET (Włochy)

Malopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (Polska)

AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL'EMPOLESE VALDELSA (Włochy)

Wartość projektu

1 096 655,00 €

Wartość dofinansowania

877 323,00 €

Początek projektu

1 grudnia 2023

Koniec projektu

30 listopada 2025

 

Projekt realizowany jest przez Syntea S.A., w partnerstwie z czterema podmiotami z Polski, Cypru i Włoch, operującymi w branży edukacyjnej. Oparcie realizacji projektu o międzynarodową współpracę ma na celu zapewnienie interoperacyjności rozwiązania, promującej budowanie kompetencji w ramach sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych i mobilności pracowników na terenie Unii Europejskiej.

 

Celem projektu jest stworzenie Rejestru Szkoleń dla sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych (MBSS – Modern Business Services Sector) oraz promowanie i rozpowszechnianie narzędzi wirtualnej rzeczywistości/rozszerzonej rzeczywistości (VR/AR) jako innowacyjnych metod szkoleniowych. Rejestr będzie zawierał oferty szkoleniowe, które dają możliwość zdobycia wysokiej jakości kwalifikacji, np. uznanych kwalifikacji, które przeszły formalną i prawną walidację wynikającą z przepisów w tym zakresie w danym kraju. Rejestr będzie obejmował oferty szkoleniowe odrębnie z każdego kraju reprezentowanego przez poszczególnych Partnerów (Polska, Cypr, Włochy). Jednocześnie, poprzez odniesienie do Europejskiej Ramy Kwalifikacji, oferty szkoleniowe z danego kraju będą mogły być prezentowane i oferowane w krajach pozostałych Partnerów.

 

Nasz projekt odpowiada na powyższe potrzeby w zakresie budowy Rejestru branżowego, który będzie zawierał wysokiej jakości oferty szkoleniowe w zakresie nabywania kompetencji/kwalifikacji. W ten sposób różni interesariusze z branży będą mogli w jednym miejscu uzyskać interesujące ich informacje na temat aktualnej oferty szkoleniowej, podmiotów oferujących kształcenie, a także sprawdzić, jakie efekty uczenia się można uzyskać w ramach danej oferty szkoleniowej.

 

Rejestr skupiać się będzie w szczególności na krótkich formach edukacji pozaformalnej, w tym tzw. mikrokwalifikacjach, z naciskiem na praktyczną.

 

Aktualności

 11 kwietnia 2024
Z wizytą w Potenzie
W dniach 5-6 kwietnia uczestniczyliśmy w drugim stacjonarnym spotkaniu międzynarodowego projektu pt. „Training registry of the Modern Business Services sector”. Tym razem odbyło się ono we włoskiej Potenzie, gdzie mieści się siedziba firmy Euro-Net, jednego z Partnerów projektu.
 7 lutego 2024
Inauguracyjne spotkanie projektowe
W dniach 05-06.02.2024 odbyło się pierwsze stacjonarne spotkanie projektowe, zrealizowane w siedzibie Syntea S.A. – w Lublinie (Polska). Wszyscy Partnerzy byli reprezentowani na spotkaniu przez zespół specjalistów.
 1 grudnia 2023
Rozpoczynamy realizację projektu Training registry of the Modern Business Services sector
Z dniem dzisiejszym, po podpisaniu umowy o dofinansowanie przez wszystkie strony zaangażowane w realizację projektu, rozpoczęliśmy działania projektowe. Zachęcamy do regularnego odwiedzania tej sekcji, ponieważ to właśnie tutaj zamieszczać będziemy informacje na temat postępu prac.

Weź udział w Projekcie

 

Formularz badania oczekiwań i potrzeb

 

Ten komunikat kierowany jest do wszystkich osób, które w dowolnym zakresie pracują lub zamierzają pracować w obrębie Sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych (NUB), tj.:

  • dostawców usług szkoleniowych, realizujących kształcenie (zarówno w ramach edukacji formalnej, jak i nieformalnej) w zakresie kompetencji związanych z sektorem NUB (szkoły średnie, uczelnie wyższe, prywatne firmy szkoleniowe),
  • przedstawicieli firm pracujących w obrębie sektora NUB,
  • osoby prywatne, zainteresowane podniesieniem kompetencji lub zdobyciem kwalifikacji w celu rozwijania kariery zawodowej w obrębie sektora NUB.

 

W związku z tym, że chcielibyśmy dostosować tworzone rozwiązanie do realnych potrzeb rynku i jego docelowych użytkowników, będziemy zobowiązani, jeżeli zechcesz poświęcić 5 minut swojego czasu, w celu wypełnienia formularza. Niezwykle zależy nam na Twojej obiektywnej opinii.

 

 Wypełnij formularz

 

Dziękujemy za Twój czas oraz zaangażowanie!

Erasmus+ Programme (ERASMUS)
Partnerships for Innovation – Forward Looking Projects (ERASMUS-EDU-2023-PI-FORWARD)
Lot 3: Adult Learning, Priority 6: Development of national registries of quality-assured and labour market relevant training opportunities;

BĄDŹ Z NAMI

BLOG