Polski

„Pierwszy krok” czyli cyfrowe rozwiązania w kształceniu zawodowym uczniów Powiatu Bolesławieckiego

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Beneficjent

Powiat Bolesławiecki

Partner

Syntea S.A.

Wartość projektu

5 650 808,11 zł

Wartość dofinansowania

4 431 318,11 zł

Początek projektu

1 lutego 2024

Koniec projektu

30 czerwca 2026

Cel projektu

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym, jest Powiat Bolesławiecki. Cel zostanie osiągnięty przez realizację dodatkowych zajęć i szkoleń dla 450 uczniów szkół zawodowych, szkoleń podnoszących umiejętności zawodowe 62 nauczycieli, staże uczniowskie dla 225 uczniów oraz doposażenie pracowni z 5 szkół biorących udział w projekcie.

Działania realizowane w ramach projektu

 • Indywidualne doradztwo zawodowe oraz warsztaty grupowe z elementami rozwijania zielonych kompetencji dla uczniów
 • Organizacja i realizacja dodatkowych zajęć wyrównawczych/ rozwijających w szkołach
 • Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji zawodowych
 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli i kadry zarządzającej
 • Realizacja staży uczniowskie
 • Rozwój umiejętności uczniów poprzez doposażenie pracowni

Grupa docelowa

450 uczniów i 62 nauczycieli  z 5 szkół prowadzących kształcenie zawodowe biorących udział w projekcie.

 • Zespół Szkół Mechanicznych – 57 uczniów, 7 nauczycieli
 • Zespół Szkół Budowlanych – 122 uczniów, 12 nauczycieli
 • Zespół Szkół Elektronicznych – 117 uczniów, 6 nauczycieli
 • Zespół Szkół Handlowych i Usługowych – 100 uczniów, 31 nauczycieli
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych – 54 uczniów, 6 nauczycieli

W projekcie zostaną osiągnięte następujące rezultaty

 • 445 osób uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu
 • 383 uczniów uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu
 • 62 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu

Aktualności

 19 czerwca 2024
Za nami pierwsza edycja eduVRcup!
W dniach 13-14 czerwca br., uczniowie Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze oraz Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu przystąpili do wirtualnej rywalizacji w zakresie montażu elementów stolarki budowlanej.
 14 czerwca 2024
Turniej eduVRcup
W dniach 13-14 czerwca 2024r.  odbył się turniej EduVRCup między Szkołą Budowlaną z Jeleniej Góry, a Szkołą Budowlaną z Bolesławca.  Uczniowie obu szkół mieli okazję rywalizować ze sobą podczas montażu okna, drzwi i bramy garażowej.
 24 maja 2024
Pierwsze grupy rozpoczęły szkolenia
Za nami początek zajęć z Projektowania i obsługiwania procesu druku 3D oraz Montowania stolarki budowlanej, które wystartowały w Zespole Szkół Budowlanych oraz  Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu.
 27 marca 2024
Rekrutacja w projekcie „Pierwszy krok” czyli cyfrowe rozwiązania w kształceniu zawodowym uczniów Powiatu Bolesławieckiego
W dniu dzisiejszym na spotkaniu zespołu realizującego projekt rozpoczęliśmy pierwsze działania związane ze startem projektu „Pierwszy krok” czyli cyfrowe rozwiązania w kształceniu zawodowym uczniów Powiatu Bolesławieckiego.
 1 lutego 2024
Rozpoczynamy realizację projektu „Pierwszy krok” czyli cyfrowe rozwiązania w kształceniu zawodowym uczniów Powiatu Bolesławieckiego
W dniu dzisiejszym na spotkaniu zespołu realizującego projekt rozpoczęliśmy pierwsze działania związane ze startem projektu „Pierwszy krok” czyli cyfrowe rozwiązania w kształceniu zawodowym uczniów Powiatu Bolesławieckiego.

Projekt „Pierwszy krok” czyli cyfrowe rozwiązania w kształceniu zawodowym uczniów Powiatu Bolesławieckiego realizowany w ramach
Priorytetu 8 „Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku”,
Działania nr FEDS.08.01 „Dostęp do edukacji”,
Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 

 

*W przypadku podejrzeń o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta/Partnera/Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13.12.2006 r. oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 23.10.2012 r. istnieje możliwość pisemnego zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej swoich obaw na adres: Województwo Dolnośląskie, z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.

 

*W przypadku podejrzeń o wystąpieniu nadużycia finansowego, w tym konfliktu interesów lub korupcji istnieje możliwość pisemnego zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej swoich obaw na adres: Województwo Dolnośląskie, z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław lub poprzez anonimowy formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Programu https://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/feds-2021-2027/

BĄDŹ Z NAMI

BLOG