Polski

Aktywne kształcenie zawodowe w Powiecie Lwóweckim

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Beneficjent

Powiat Lwówecki

Partner

Syntea S.A.

Wartość projektu

5 322 555,17 zł

Wartość dofinansowania

4 204 769,35 zł

Początek projektu

1 stycznia 2024

Koniec projektu

30 czerwca 2026

Cel projektu

Rozwój kształcenia zawodowego poprzez podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli szkół powiatu lwóweckiego.

Działania realizowane w ramach projektu

  • Doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt oraz narzędzia, które wspomogą, poprawią i uatrakcyjnią jakość kształcenia,
  • Realizacja staży uczniowskich,
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli z powiatu Lwóweckiego,
  • Nabywanie kwalifikacji rynkowych przez uczniów powiatu Lwóweckiego,

 

Grupa docelowa

327 uczniów (150K i 177M) i 24 nauczycieli (13K i 11M) z 3 placówek prowadzących kształcenie zawodowe na ternie powiatu lwóweckiego tj.:

  • Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich: 200 uczniów i 14 nauczycieli,
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim: 57 uczniów i 5 nauczycieli,
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie 70 uczniów i 5 nauczycieli.

W projekcie zostaną osiągnięte następujące rezultaty

  • 286 osób uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu,
  • 262 uczniów uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu,
  • 24 nauczycieli uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu.

Aktualności

 1 stycznia 2024
Rozpoczynamy realizację projektu Aktywne kształcenie zawodowe w Powiecie Lwóweckim
W dniu dzisiejszym na spotkaniu zespołu realizującego projekt rozpoczęliśmy pierwsze działania związane ze startem projektu Aktywne kształcenie zawodowe w Powiecie Lwóweckim.

Harmonogramy

Zapraszamy wkrótce.

Projekt Aktywne kształcenie zawodowe w Powiecie Lwóweckim realizowany w ramach
Priorytetu 8 „Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku”,
Działania nr FEDS.08.01 ,,Dostęp do edukacji”,
Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 

*W przypadku podejrzeń o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta/Partnera/Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13.12.2006 r. oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 23.10.2012 r. istnieje możliwość pisemnego zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej swoich obaw na adres: Województwo Dolnośląskie, z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.

 

*W przypadku podejrzeń o wystąpieniu nadużycia finansowego, w tym konfliktu interesów lub korupcji istnieje możliwość pisemnego zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej swoich obaw na adres: Województwo Dolnośląskie, z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław lub poprzez anonimowy formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Programu https://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie//feds-2021-2027/

BĄDŹ Z NAMI

BLOG