Polski

Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 5 maja 2021 roku). Kod kwalifikacji w ZRK: 13881.

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?

Posiadacz certyfikatu z zakresu zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM:

 • wyszukuje, w oparciu o wyznaczone cele, dane klientów oraz realizuje proces obsługi klienta z wykorzystaniem systemu CRM;
 • wykonuje zadania zawodowe w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach;
 • dostosowuje swoje działania do wyznaczonych celów, rodzaju produktu/usługi oraz specyfiki odbiorcy;
 • wyszukuje, weryfikuje i przetwarza informacje o klientach niezbędne do zwiększenia efektywności sprzedaży, pochodzące z różnych źródeł;
 • samodzielnie planuje działania, monitoruje i analizuje przebieg procesu w systemie CRM oraz dostosowuje plan działania w celu osiągnięcia założonych rezultatów;
 • zabezpiecza i przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?

Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • pracowników działów obsługi klienta;
 • handlowców;
 • pracowników działów eksportu;
 • osób nadzorujących procesy obsługi klienta;
 • osób prowadzących działalność gospodarczą wymagającą zarządzania relacjami z klientem;
 • pracowników działów marketingu;
 • pracowników działów zamówień publicznych.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?

Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach lub instytucjach, które wykorzystują system CRM, na stanowiskach związanych z pozyskiwaniem oraz obsługą klienta w firmach zajmujących się np.:

 • sprzedażą,
 • eksportem,
 • marketingiem,
 • e-commerce,
 • opieką zdrowotną,
 • administracją.

60

Liczba godzin warsztatów
oraz pracy własnej

15

Czas trwania egzaminu teoretycznego (min.)

170

Czas trwania egzaminu praktycznego (min.)

BĄDŹ Z NAMI

BLOG