Polski

Zarządzanie konfliktami w organizacji

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie konfliktami w organizacji” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 20 lipca 2021 r, poz. 661). Kod kwalifikacji w ZRK: 13890.

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?

Posiadacz certyfikatu z zakresu zarządzania konfliktem w organizacji:

 • jest gotowy do przygotowania i wdrożenia w organizacji programu zarządzania konfliktami;
 • planuje i przeprowadza diagnozę organizacji: rozpoznaje jej typ, strukturę, model komunikacyjny oraz relacje, a następnie identyfikuje i analizuje istniejące konflikty jak również ryzyko powstania konfliktów w przyszłości;
 • opracowuje koncepcję zarządzania konfliktami w organizacji, proponuje działania służące rozwiązywaniu sporów interpersonalnych, grupowych i międzyzespołowych, jak również działania systemowe mające na celu wczesne diagnozowanie potencjalnych i ukrytych konfliktów oraz przeprowadzanie skutecznej interwencji;
 • wskazuje negatywne skutki konfliktów, jak i ich potencjał do zwiększenia efektywności funkcjonowania organizacji;
 • wdraża zaplanowane działania i monitoruje ich przebieg: rozwiązuje konflikty interpersonalne i grupowe, formułuje założenia do programów rozwoju kompetencji interpersonalnych i managerskich
 • proponuje zmiany w dokumentach i procedurach mające na celu budowanie kultury sprzyjającej konstruktywnemu rozwiązywaniu konfliktów.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?

Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do osób:

 • biorących udział w różnego rodzaju negocjacjach, zajmujących się obsługą klienta, koordynujących pracą zespołów (liderzy grup, kadra zarządzająca, mediatorzy, negocjatorzy, pracownicy biura obsługi klienta, kierownicy projektów, urzędnicy);
 • wspierających rozwój innych, świadczących usługi szkoleniowe i edukacyjne (coachowie, trenerzy, nauczyciele, pedagodzy);
 • świadczących usługi consultingowe dla organizacji, które wzbogacą zakres swoich usług o aspekty związane z zarządzaniem konfliktami.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?

Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie:

 • w różnego typu organizacjach,
 • w przedsiębiorstwach,
 • instytucjach publicznych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • na stanowiskach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi (działy HR).

Może również świadczyć dla organizacji zewnętrzne usługi consultingowe obejmujące swoim zakresem zarządzanie konfliktami.

120

Liczba godzin warsztatów
oraz pracy własnej

30

Czas trwania egzaminu teoretycznego (min.)

180

Czas trwania egzaminu praktycznego (min.)

BĄDŹ Z NAMI

BLOG