Polski

Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w kształceniu (procedowana)

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?

Posiadacz certyfikatu z zakresu wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w kształceniu:

  • jest przygotowany do samodzielnego planowania i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w działaniach edukacyjnych i usługach rozwojowych w realizowanych w trybie stacjonarnym lub hybrydowym.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?

Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

  • nauczycieli różnych poziomów nauczania,
  • wykładowców szkół wyższych,
  • trenerów, coachów, mentorów, instruktorów

posługujących się narzędziami TIK w prowadzeniu zajęć w trybie stacjonarnym i/lub hybrydowym.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?

Kwalifikacja może być wykorzystywana przez nauczycieli w przedszkolach, szkołach na różnych poziomach kształcenia, szkołach wyższych, a także przez trenerów, coachów, mentorów, tutorów i instruktorów w firmach szkoleniowych, wszelkiego rodzaju firmach czy instytucjach prowadzących zajęcia rozwijające dla dzieci, młodzieży i dorosłych (np. domy kultury, biblioteki, kółka zainteresowań).

60

Liczba godzin warsztatów
oraz pracy własnej

BĄDŹ Z NAMI

BLOG