Polski

Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 8 marca 2021 r., poz. 241). Kod kwalifikacji w ZRK: 13871.

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?

 

Posiadacz certyfikatu z zakresu wdrażania i koordynowania procesów biznesowych (Lean Office) będzie przygotowany do samodzielnego wdrażania w firmach i instytucjach narzędzi Lean Office prowadzących do optymalizacji procesów biznesowych w firmie.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?

Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

  • dyrektorów, liderów procesów, managerów, kierowników zespołów, osób odpowiedzialnych za zarządzanie jakością w organizacjach świadczących usługi;
  • pracowników odpowiedzialnych za organizację pracy biur, zespołów, wydziałów w administracji, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych;
  • pracowników nieprodukcyjnych przedsiębiorstw odpowiedzialnych za organizację pracy biur, zespołów;
  • osób pragnących potwierdzić swoje umiejętności w zakresie optymalnego wykorzystania zasobów biurowych, administracyjnych, usługowych;
  • absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?

Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie na stanowiskach związanych z:

  • zarządzaniem;
  • obsługą biura, obsługą klienta, obsługą reklamacji, pracą z dokumentami;
  • przechowywaniem towarów i materiałów (w firmach usługowych, handlowych i produkcyjnych);
  • planowaniem realizacji usługi (w firmach usługowych);
  • zarządzaniem jakością, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i instytucjach publicznych.

194

Liczba godzin warsztatów
oraz pracy własnej

60

Czas trwania egzaminu teoretycznego (min.)

135

Czas trwania egzaminu praktycznego (min.)

BĄDŹ Z NAMI

BLOG