Polski

Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M. P. poz. 1190 z dnia 05 grudnia 2018 r). Kod kwalifikacji w ZRK: 12631.

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?

Posiadacz certyfikatu z zakresu przygotowywania potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia:

 • jest gotowy do samodzielnego planowania i przygotowywania potraw według podanej receptury, z zastosowaniem zasad zdrowego żywienia i nowoczesnych technik kulinarnych;
 • samodzielnie przygotowuje typowe potrawy zgodnie z koncepcją fine-dining oraz serwuje je według przyjętych zasad;
 • sporządza potrawy z wyłączeniem wskazanych alergenów lub składników ciężkostrawnych oraz zgodnie z zasadami „slow food”;
 • w swojej pracy wykorzystuje zarówno typowy sprzęt kuchenny, jak i urządzenia stosowane w przygotowaniu posiłków uwzględniających trendy rynkowe i zasady zdrowego żywienia;
 • stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w gastronomii oraz przestrzega zasad HACCP, w tym GHP i GMP.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?

Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do osób:

 • które pracują w branży gastronomicznej, a nie mają formalnie potwierdzonych kwalifikacji;
 • które chcą się przekwalifikować i rozpocząć pracę w branży gastronomicznej;
 • które zajmują się amatorsko przygotowaniem potraw i są zainteresowane potwierdzeniem swoich kwalifikacji;
 • wchodzących na rynek pracy, które poszukują atrakcyjnej rynkowo kwalifikacji pozwalającej zdobywać miejsca pracy w rozwijającej się branży gastronomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych trendów żywieniowych.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?

Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie na stanowisku kucharza w różnego rodzaju lokalach gastronomicznych:

 • restauracjach,
 • pizzeriach,
 • kompleksach gastronomicznych.

Może również założyć własną działalność gospodarczą w branży gastronomicznej, np. w formie coraz bardziej popularnych food trucków.

160

Liczba godzin warsztatów
oraz pracy własnej

94

Czas trwania egzaminu teoretycznego (min.)

180

Czas trwania egzaminu praktycznego (min.)

BĄDŹ Z NAMI

BLOG