Polski

Projektowanie grafiki komputerowej

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie grafiki komputerowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 12.12.2018 r., poz. 1214). Kod kwalifikacji w ZRK: 12643.

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?

Posiadacz certyfikatu z zakresu projektowania grafiki  komputerowej:

 • jest przygotowany do samodzielnego wykonania projektu graficznego z przeznaczeniem do publikacji elektronicznej lub w formie druku;
 • na podstawie wymagań zleceniodawcy proponuje rozwiązania dotyczące treści i formy projektu graficznego;
 • pozyskuje materiały graficzne i tekstowe od klienta oraz korzysta z materiałów graficznych dostępnych na rynku, zgodnie z zasadami praw autorskich;
 • tworzy projekty graficzne i przygotowuje je do publikacji elektronicznej lub w formie druku;
 • w trakcie wykonywania zadań zawodowych uwzględnia potrzeby i preferencje klientów albo pracodawców i zleceniodawcy, przygotowując projekty zgodnie z obowiązującymi standardami i wymaganiami technicznymi.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?

Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • osób, które hobbistycznie zajmują się projektowaniem grafiki komputerowej i chciałyby potwierdzić swoje kompetencje;
 • specjalistów ds. marketingu, public relations, mediów społecznościowych;
 • informatyków, którzy zajmują się tworzeniem zawartości witryn internetowych mediów społecznościowych, a także osób zajmujących się tworzeniem blogów internetowych;
 • webdeweloperów, administratorów stron i serwisów WWW;
 • fotografów;
 • redaktorów, dziennikarzy, reporterów;
 • grafików komputerowych, którzy chcieliby rozszerzyć swoje kompetencje o projektowanie grafiki komputerowej;
 • osób z wykształceniem plastycznym i absolwentów studiów artystycznych;
 • osób, które chciałyby świadczyć pracę zdalną;
 • osób, które cenią pracę samodzielną, ponosząc odpowiedzialność za całość wykonywanego projektu.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?

Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem grafiki komputerowej na zlecenie klienta;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się dostarczaniem platform e-learningowych oraz tworzących treści szkoleń e-learningowych;
 • agencjach (PR, marketingowych, kreatywnych, social media) i domach mediowych;
 • studiach grafiki komputerowej;
 • drukarniach;
 • redakcjach gazet i czasopism;
 • wydawnictwach;
 • przedsiębiorstwach posiadających działy handlowe i reklamowe.

Osoba posiadająca kwalifikację może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie projektowania grafiki komputerowej lub świadczyć usługi na zlecenie (na zasadzie działalności freelancerskiej).

145

Liczba godzin warsztatów
oraz pracy własnej

57

Czas trwania egzaminu teoretycznego (min.)

180

Czas trwania egzaminu praktycznego (min.)

BĄDŹ Z NAMI

BLOG