Polski

Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 17.12.2018 r., poz. 1220). Kod kwalifikacji w ZRK: 12644.

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?

Posiadacz certyfikatu z zakresu programowania i obsługiwania procesu druku 3D:

 • jest gotowy do samodzielnego działania w zakresie stosowania techniki druku 3D w celu wytwarzania obiektów fizycznych na podstawie dostarczonych modeli komputerowych;
 • charakteryzuje technologie oraz maszyny wykorzystywane w procesach druku 3D,
  na podstawie dostarczonego modelu komputerowego CAD 3D;
 • przygotowuje proces wydruku obiektu;
 • korzysta z dokumentacji technicznej 2D i 3D obiektu;
 • dobiera parametry procesu druku 3D;
 • przygotowuje drukarkę 3D do realizacji procesu zgodnie z wybraną technologią,
  określa potencjalny wpływ warunków środowiska, zdarzeń losowych oraz usterek drukarki obiektu;
 • uruchamia drukarkę, monitoruje przebieg procesu druku oraz podejmuje czynności zmierzające do finalizacji tego procesu;
 • wszystkie czynności wykonuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?

Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do osób:

 • zainteresowanych nabyciem bądź aktualizacją umiejętności w zakresie programowania i obsługi procesu druku 3D;
 • które chcą potwierdzić kwalifikacje w zakresie posługiwania się techniką druku 3D;
 • które na co dzień zajmują się szeroko rozumianym projektowaniem i chcą nabyć kompetencje posługiwania się techniką druku 3D, poszerzając tym samym zakres swoich kwalifikacji.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?

Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem obiektów fizycznych w technologiach druku 3D;
 • na stanowiskach związanych z użytkowaniem maszyn do druku 3D, przede wszystkim w działach produkcji i utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w takich gałęziach przemysłu jak m.in.: lotnictwo, kolej, motoryzacja, medycyna, przemysł jachtowy, produkcja opakowań produkcyjnych;
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją małoseryjną i zindywidualizowaną, np. w nowoczesnych pracowniach protetycznych czy w prototypowaniu..

120

Liczba godzin warsztatów
oraz pracy własnej

21

Czas trwania egzaminu teoretycznego (min.)

180

Czas trwania egzaminu praktycznego (min.)

BĄDŹ Z NAMI

BLOG