Polski

Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości

W dobie stałego zagrożenia epidemicznego możliwość prowadzenia procesu szkoleniowego w formie kształcenia na odległość nabrała wyjątkowego znaczenia. Bazując na bogatym doświadczeniu firmy w realizacji zajęć na odległość, wykorzystując przyznane dofinansowanie, Syntea S.A. przygotowała wyjątkową ofertę szkoleniową, która eliminuje ograniczenia zdalnego nauczania dzięki zastosowaniu technologii wirtualnej rzeczywistości oraz wielokanałowego strumieniowania obrazu.

Ofertę szkolenia kierujemy do osób i podmiotów, które w obrębie swoich działań biznesowych, czynności zawodowych lub planów na przyszłość, dostrzegają potrzebę podnoszenia kompetencji oraz nabywania kwalifikacji z zakresu wydruku 3D.

Dla kogo?

 • Placówki prowadzące kształcenie na wszystkich etapach formalnej i nieformalnej edukacji.
 • Podmioty edukacyjne wspierające edukację.
 • Instytucje szkoleniowe.
 • Instytucje rynku pracy.
 • Fundacje i stowarzyszenia, zarówno państwowe jak i prywatne.
 • Firmy działające w branżach wykorzystujących wydruk 3D, chcące doszkalać swoich pracowników w zakresie technologii druku przestrzennego.
 • Osoby prywatne zainteresowane nabyciem kompetencji i kwalifikacji w zakresie realizacji wydruku 3D.

Innowacyjne laboratorium do praktycznego szkolenia na odległość!

Stworzyliśmy specjalistycznie wyposażoną pracownię przeznaczoną do realizacji szkoleń z zakresu wydruku 3D. Dwa kluczowe elementy to zestaw kamer rejestrujących obraz wysokiej rozdzielczości oraz zestaw gogli do wirtualnej rzeczywistości. Narzędzia te pozwalają na strumieniowanie podczas zajęć zdalnych obrazu z kilku źródeł, dając uczestnikom szkoleń wyjątkowy wgląd w realizowane czynności praktyczne.

System kamer

ROZWIŃ

ZWIŃ

system kamer

System kamer rozstawionych w obrębie pracowni pozwala podczas szkolenia realizowanego zdalnie na transmitowanie obrazu z różnych ujęć, a tym samym na dokładną obserwację (z różnych ujęć kamery) czynności realizowanych przez trenera.

Kamera sferyczna

ROZWIŃ

ZWIŃ

Sferyczna kamera 360

Kamera sferyczna ustawiona w optymalnym punkcie pracowni rejestruje stereoskopowe video 360 stopni, co pozwala na obserwację pracowni, wyposażenia i działań trenera z puntu widzenia kamery, wraz z możliwością swobodnego rozglądania się po otoczeniu z punktu umiejscowienia kamery.

Gogle do wirtualnej rzeczywistości

ROZWIŃ

ZWIŃ

Okukary VR

Za pomocą gogli do wirtualnej rzeczywistości trener obsługuje wirtualne laboratorium do wydruku 3D, umożliwiające zasymulowanie tych samych czynności praktycznych, które realizowane są przy pracy z maszyną do wydruku 3D. Obraz dla uczestników szkolenia w formie zdalnej strumieniowany jest z gogli na ekran komputera, dzięki czemu uczestnicy szkolenia mają wgląd w proces obsługi wydruku z perspektywy pierwszej osoby.

Możliwość prezentowania czynności praktycznych podczas szkolenia zdalnego nigdy wcześniej nie zostało zrealizowane w sposób równie holistyczny! Wgląd w instruktarz z perspektywy pierwszej osoby i możliwość rozglądania się po pracowni sprawiają na tyle kompletne wrażenie przebywania w miejscu szkolenia i pracy z narzędziami, na ile jest to możliwe dla nieinteraktywnego medium.

Kwalifikacja: Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D, teraz w 100% możliwa jest do zdobycia w formie zdalnej.

Pandemia Coronavirusa przyspieszyła transformację procedur egzaminacyjnych związanych z nabywaniem kwalifikacji w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W dniu dzisiejszym możliwa jest zdalna realizacja egzaminu z zakresu kwalifikacji: Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D (Kod kwalifikacji w ZRK: 12644). W związku z tym faktem oraz możliwością zdalnej realizacji szkolenia (w tym zachowaniem aspektów praktycznych szkolenia), całość procesu nabywania efektów kształcenia i walidacji certyfikacji z druku 3D jest możliwa do realizacji bez wychodzenia z domu.

Program szkolenia

Program szkolenia zakłada realizację między innymi wszystkich efektów kształcenia niezbędnych do nabycia kwalifikacji rynkowej Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D:

 • Rodzaje technologii druku 3D.
 • Budowa i zasada działania drukarek w wybranych technologiach.
 • Sposoby pozyskania modeli do druku.
 • Wybór optymalnej metody wydruku.
 • Przygotowanie modelu 3D do wydruku.
 • Dobór parametrów wydruku.
 • Przygotowanie drukarki do pracy.
 • Monitorowanie procesu wydruku.
 • Finalizacja procesu druku 3D.
 • Inżynieria wsteczna w oparciu  technologię skanowania 3D.

Dodatkowe kompetencje – inżynieria wsteczna

Oferowane szkolnie zawiera w programie elementy dotyczące zastosowania inżynierii wstecznej w modelowaniu 3D i przygotowywaniu projektów do wydruku. Dzięki technologii skanowania 3D i zastosowaniu na potrzeby realizacji zajęć wysokiej jakości skanera byliśmy w stanie poszerzyć ofertę o wykraczające ponad standardowy zestaw efektów kształcenia, egzotyczne (i jednocześnie pożądane na rynku pracy) kompetencje, które otwierają przed uczestnikami szkoleń zupełnie nowe możliwości. Inżynieria wsteczna pozwala na replikowanie, przerabianie i projektowanie elementów, które byłyby wyjątkowo trudne do zamodelowania tradycyjnymi metodami. To z drugiej strony pozwala na radykalne skrócenie czasu wytworzenia tego typu komponentów.

Wirtualna pracownia, nie tylko przy zajęciach zdalnych

W przypadku szkoleń stacjonarnych uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnego (pod opieką trenera) eksplorowania wirtualnego otoczenia i ćwiczenia realizacji wydruku 3D w rzeczywistości wirtualnej. Symulacja pracowni wydruku 3D daje uczestnikom szkolenia dostęp do zwirtualizowanej drukarki 3D, różnych rodzajów materiałów termoplastycznych, narzędzi do obróbki wydruku i wiele innych! Wszystkie obiekty są interaktywne, a ruchy użytkownika są perfekcyjnie odwzorowane, dzięki śledzeniu wykorzystującemu 6 stopni swobody, zapewnianemu przez gogle do wirtualnej rzeczywistości najnowszej generacji. Wszystko to sprawia, że doświadczenie zanurzenia w wirtualnej rzeczywistości jest absolutnie wyjątkowe. Symulacja daje również możliwość przyspieszania procesu wydruku, który w przypadku pracy faktycznej drukarki jest obiektywnie długi (ok. 4h na model średniej wielkości). Funkcjonalność ta pozwala na realizację w wirtualnej przestrzeni wielu procesów wydruku, w czasie, w którym realna drukarka byłaby w stanie zrealizować wydruk jednego obiektu.

Korzyści

 • Innowacyjność – szkolenie realizowane z wykorzystaniem szerokiej gamy nowoczesnych technologii i najwyższej jakości sprzętu (VR, strumieniowanie 8K/4K).
 • Atrakcyjność – przekładająca się na zaangażowanie uczestników w proces szkolenia.
 • Bezpieczeństwo – w przypadku zagrożenia epidemicznego całość procesu szkolenia oraz walidacji jest możliwa do realizacji w formie zdalnej, co pozwala przekazywać wiedzę praktyczną w sposób bezpieczny, bezkontaktowy.
 • Wygoda – uczestnicy szkolenia w formie zdalnej mogą nabywać kompetencje oraz kwalifikacje, ucząc się z domowego zacisza.
 • Potwierdzenie kwalifikacji – możliwość zdobycia kwalifikacji w 100% zdalnie.
 • Efektywność – zastosowanie wirtualnego laboratorium pozwoli znacznie zwiększyć czas jaki poszczególni uczestnicy szkolenia spędzą na pracy przy bezpośredniej realizacji wydruku (znacznie zwiększona krotność ćwiczeń praktycznych).
 • Wydajność – dzięki wprowadzenia do programu elementów dotyczących inżynierii wstecznej, uczestnicy szkoleń będą w stanie w znacznej mierze zoptymalizować proces przygotowywania modeli do druku.

BĄDŹ Z NAMI

BLOG