Polski

Montowanie stolarki budowlanej

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Montowanie stolarki budowlanej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dn. 19 lipca 2017 r. poz. 704). Kod kwalifikacji w ZRK: 12464.

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?

Posiadacz certyfikatu z zakresu montowania stolarki budowlanej:

 • posługuje się w sposób poprawny podstawowymi pojęciami z zakresu montażu stolarki budowlanej;
 • zna i rozumie podstawowe zagadnienia związane z właściwościami i parametrami stolarki budowlanej;
 • posiada wiedzę na temat okien i drzwi balkonowych, zna zasady montażu i potrafi go zrealizować;
 • posiada wiedzę na temat okien dachowych, zna zasady montażu i potrafi go zrealizować;
 • posiada wiedzę na temat drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, zna zasady montażu i potrafi go zrealizować;
 • posiada wiedzę na temat bram i krat, zna zasady montażu i potrafi go zrealizować;
 • posiada wiedzę na temat osłon przeciwsłonecznych;
 • zna zasady montażu i potrafi go zrealizować;
 • zna zasady BHP i potrafi je stosować w odniesieniu do montażu stolarki budowlanej.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?

Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • przedstawicieli branży budowlanej, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w wyspecjalizowanym zakresie stolarki budowlanej;
 • osób z kierunkowym wykształceniem w zakresie budownictwa (absolwenci budowlanych szkół zawodowych, technicznych, uczelni wyższych);
 • osób, które zajmują się montażem stolarki budowlanej i chcą potwierdzić swoje kwalifikacje w tym zakresie;
 • osób, które chcą się przekwalifikować i rozpocząć pracę w branży stolarki budowlanej.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?

Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie:

 • w ekipach montażowych w przedsiębiorstwie produkującym stolarkę budowlaną;
 • w przedsiębiorstwie wykonującym roboty budowlano-montażowe,
 • w zakładzie rzemieślniczym prowadzącym działalność remontowo-budowlaną;
 • może prowadzi działalność gospodarczą w tym zakresie. Osoba z potwierdzoną kwalifikacją po przeszkoleniu u producentów stolarki budowlanej może uzyskać branżowe potwierdzenie kwalifikacji do montażu w określonej grupie produktowej.

Monter z odpowiednim doświadczeniem zawodowym może pełnić funkcję brygadzisty, szefa grupy montażystów, a następnie mistrza.

60

Liczba godzin warsztatów
oraz pracy własnej

113

Czas trwania egzaminu teoretycznego (min.)

5

Czas trwania egzaminu praktycznego (godz.)

BĄDŹ Z NAMI

BLOG