Polski

Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 marca 2021r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski 2021 r. poz. 384). Kod kwalifikacji w ZRK: 13880.

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?

Posiadacz certyfikatu z zakresu doradzania w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej będzie przygotowany do samodzielnego wspierania przyszłych oraz funkcjonujących na rynku przedsiębiorców w zakładaniu, prowadzeniu i rozwijaniu różnych form działalności gospodarczej.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?


Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • pracowników inkubatorów przedsiębiorczości;
 • pracowników parków naukowo-technologicznych;
 • pracowników gminnych centrów obsługi inwestora i eksportera;
 • doradców zawodowych lub pracowników instytucji rynku pracy zajmujący się doradztwem zawodowym;
 • pośredników pracy, pracowników centrów obsługi przedsiębiorców/ mieszkańców, pracowników instytucji wspierających aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, pracowników MOPS-ów;
 • nauczycieli przedsiębiorczości;
 • pracowników biur rachunkowo-księgowych oraz podatkowych;
 • pracowników firm konsultingowych realizujących programy dotacyjne lub świadczących usługi doradztwa biznesowego;
 • pracowników biur karier funkcjonujących przy uczelniach;
 • pracowników organizacji, którzy operują pożyczkami na rozwój przedsiębiorczości;
 • inwestorów prywatnych wspierający przedsięwzięcia we wczesnych fazach rozwoju – aniołowie biznesu;
 • osób, które chcą zostać mentorem biznesowym;
 • coachów;
 • mentorów.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?

Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie na stanowiskach związanych ze świadczeniem wsparcia i usług doradczych w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w podmiotach takich jak:

 • inkubatory przedsiębiorczości;
 • parki naukowo-technologiczne;
 • gminne centra obsługi inwestora i eksportera;
 • instytucje rynku pracy;
 • szkoły na różnych poziomach edukacji (jako nauczyciel przedsiębiorczości);
 • biura rachunkowo-księgowe oraz podatkowe;
 • firmy konsultingowe oferujące usługi w obszarze kwalifikacji;
 • biura karier funkcjonujące przy uczelniach;
 • organizacje, które operują pożyczkami na rozwój przedsiębiorczości.

250

Liczba godzin warsztatów
oraz pracy własnej

50

Czas trwania egzaminu teoretycznego (min.)

160

Czas trwania egzaminu praktycznego (min.)

BĄDŹ Z NAMI

BLOG