Polski
NULL

03/03/2021

Kolejna Uczelnia z innowacyjną Macierzą Edukacyjną opartą na systemie ERP (MEERP)

W dniu 01.03.2021 Uniwersytet Opolski podpisał z Syntea S.A. umowę na realizację zamówienia związanego z prowadzonym projektem pn. „Kształcenie dla rozwoju sektora usług biznesowych w Opolu” (na podstawie umowy z NCBiR POWR-03.01.00-00-O025/19-01).

Zakres współpracy obejmuje:

  • Opracowanie koncepcji działania MEERP w zajęciach dydaktycznych rozszerzających podstawę programową na 2 wydziałach Uczelni,
  • Dostarczenie licencji, sprzętu serwerowego, konfiguracja i uruchomienie zintegrowanego rozwiązania dydaktycznego,
  • Zbudowanie środowiska symulacyjnego opartego o 3 profile firm ćwiczebnych i 15 kompleksowych ról pracowniczych zgodnych z potrzebami pracodawców,
  • Wytworzenie materiałów dydaktycznych dla studentów i wykładowców (w tym m.in. scenariuszy zajęć warsztatowych, skryptów dla prowadzących i administratorów),
  • Konsultacje eksperckie z metodykami działającymi w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych, odnośnie wykorzystania MEERP do realizacji procesów dydaktycznych, zgodnie z potrzebami pracodawców sektora.

Uniwersytet Opolski to dwanaście wydziałów i dziewiętnaście instytutów naukowych tworzących dynamiczny, nowoczesny i wszechstronny organizm naukowo-dydaktyczny. Powstał w 1994 roku z połączenia czołowej uczelni pedagogicznej w kraju – Wyższej Szkoły Pedagogicznej z opolską filią Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uczelnia dysponuje ogromnym potencjałem naukowym, generowanym przez utytułowaną kadrę oraz przez mnogość specjalistycznych pracowni, laboratoriów, centrów informatycznych i medialnych, a także przez imponujące zasoby biblioteczne.

MEERP oferowana przez Syntea S.A. to innowacyjne rozwiązanie dydaktyczne pozwalające na skuteczne przygotowanie studentów do pracy w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych z wykorzystaniem założeń strategii Przemysłu 4.0.

BĄDŹ Z NAMI

BLOG