Polski
NULL

23/11/2022

Klaster eduTech

Jesteśmy w trakcie rewolucji edukacyjnej i fazy gwałtownego rozwoju branży edtech, którą można porównać do rewolucji fintech. Szacuje się, że nakłady na nowoczesną naukę w skali świata wzrosną w 2025 roku do 8 bilionów dolarów.

Klaster powstaje w odpowiedzi na potrzeby różnorodnych środowisk, w obliczu dynamicznie zmieniającego się świata i wzrostu znaczenia technologii edukacyjnych w życiu codziennym.

Pomysłodawcy i założyciele Klastra eduTech to:

Przedstawiciele ww. sektorów dostrzegli konieczność współpracy na rzecz rozwoju nowoczesnej edukacji, zgodnie z potrzebami rynku pracy, tworzenia programów edukacyjnych stymulujących rozwijanie kompetencji przyszłości, podejmowania inicjatyw w obszarze technologii cyfrowych oraz przemysłu 4.0, a także tworzenia kreatywnych przestrzeni np. fablabów.

BĄDŹ Z NAMI

BLOG