Firma

Oferowane stanowisko pracy w Syntea S.A. w Lublinie:

Specjalista ds. organizacji szkoleń

Oczekiwania
 • Mile widziane doświadczenie w organizacji szkoleń, staży oraz praktyk zawodowych.
 • Umiejętność planowania i dobrej komunikacji.
 • Łatwość w budowaniu relacji z ludźmi oraz doświadczenie w pracy przez telefon.
 • Gotowość do podróży służbowych, czynne prawo jazdy.
Zadania
 • Wykonywanie wszelkich czynności związanych z realizacją szkoleń, między innymi: planowanie grafików, układanie harmonogramów, wyszukiwanie trenerów, obsługa korespondencji mailowej, czynności administracyjno-biurowe związane organizacją szkoleń.
 • Prowadzenie dokumentacji projektowej.
 • Prowadzenie rejestru Uczestników Projektów.
 • Monitorowanie programów szkoleniowych.
 • Prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i rekrutacyjnych.
Oferujemy
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w młodym zespole, w dynamicznie rozwijającej się firmie o mocnej i ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Stabilne i elastyczne warunki zatrudnieniowe.
 • Możliwości rozwoju i systematycznego podnoszenia własnych kwalifikacji.

Kandydaci mogą przesyłać oferty drogą elektroniczną na adres praca@syntea.pl. W tytule wiadomości proszę wpisać: Specjalista ds. organizacji szkoleń.


Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączając swoją aplikację CV prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informacja Administratora danych
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Syntea Spółka Akcyjna, ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin.
 2. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą udostępniane innym podmiotom (odbiorcom).
 5. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie o pracę.
 6. Dane kandydatów niewytypowanych do zatrudnienia zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą usuwane niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Syntea Spółka Akcyjna. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym udział w procesie rekrutacji do pracy w Syntea Spółka Akcyjna.