Firma

Oferowane stanowisko pracy w Syntea S.A. w Lublinie:

Specjalista ds. koordynacji projektów na Uczelniach

Zadania
 • Zarządzanie przydzielonymi projektami i współpraca w zespołach projektowych.
 • Planowanie, koordynowanie i kontrola jakości prac związanych z realizacją projektów.
 • Nadzór, monitorowanie, raportowanie poszczególnych etapów realizacji projektów.
 • Zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną w projektach.
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi zaangażowanymi w proces realizacji projektów.
Wymagania
 • Preferowane wykształcenie wyższe.
 • Umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy własnej i podległego zespołu.
 • Doświadczenia w pracy lub współpracy z publiczną bądź prywatną szkołą wyższą.
 • Znajomość systemów informatycznych wspomagających zarządzanie klasy ERP (Enterprise Resource Planning) w zakresie wdrażania bądź użytkowania.
 • Skuteczność i konsekwencja w działaniu.
 • Odpowiedzialność, komunikatywność i kreatywność.
 • Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Komunikatywność, odpowiedzialność i rzetelność.
 • Akceptacja systematycznych wyjazdów służbowych.
Oferujemy
 • Uczestnictwo w realizacji innowacyjnych projektów o wielomilionowych budżetach, prowadzonych wspólnie bądź na rzecz wiodących szkół wyższych w Polsce.
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w młodym zespole, w dynamicznie rozwijającej się firmie międzynarodowej o mocnej i ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Stanowisko zależne od doświadczenia
 • Umowę o pracę lub inną formę współpracy
 • Możliwości rozwoju i systematycznego podnoszenia własnych kwalifikacji.

Kandydaci mogą przesyłać oferty drogą elektroniczną na adres praca@syntea.pl. W tytule wiadomości proszę wpisać: Specjalista ds. koordynacji projektów na Uczelniach - Lublin.


Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączając swoją aplikację CV prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informacja Administratora danych
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Syntea Spółka Akcyjna, ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin
 2. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą udostępniane innym podmiotom (odbiorcom).
 5. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie o pracę.
 6. Dane kandydatów niewytypowanych do zatrudnienia zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą usuwane niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Syntea Spółka Akcyjna. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym udział w procesie rekrutacji do pracy w Syntea Spółka Akcyjna.