Firma

Oferowane stanowisko pracy w Syntea S.A. w Lublinie lub Warszawie - obszar działania cała Polska:

Manager ds. rozwoju usług pośrednictwa pracy

Oczekujemy
 • znajomości specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem branży Nowoczesnych Usług Biznesowych w tym w zakresie ich potrzeb zatrudnieniowych (m.in. centra BPO/SSC, międzynarodowi dostawcy zaawansowanych usług w oparciu o technologie IT),
 • doświadczenia w organizowaniu staży, praktyk zawodowych oraz nadzorowania rozliczeń związanych z funkcjonowaniem agencji pracy tymczasowej,
 • umiejętności planowania grafiku pracy i raportowania efektywności zgodnie z założonymi celami i budżetami,
 • gotowości do podróży służbowych, czynnego prawa jazdy,
 • znajomości języka angielskiego.
Oferujemy
 • uczestnictwo w kreowaniu innowacyjnej oferty w nowym segmencie rynkowym,
 • umowa o pracę po okresie próbnym lub umowa B2B,
 • wynagrodzenie stałe i dodatkowo składniki zmienne zależne od osiąganych wyników,
 • samochód służbowy.

Kandydaci mogą przesyłać oferty drogą elektroniczną na adres praca@syntea.pl. W tytule wiadomości proszę wpisać: Manager ds. rozwoju usług pośrednictwa pracy.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączając swoją aplikację CV prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informacja Administratora danych
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Syntea Spółka Akcyjna, ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin.
 2. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą udostępniane innym podmiotom (odbiorcom).
 5. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie o pracę
 6. Dane kandydatów niewytypowanych do zatrudnienia zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą usuwane niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Syntea Spółka Akcyjna. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym udział w procesie rekrutacji do pracy w Syntea Spółka Akcyjna.