Firma

Oferowane stanowisko pracy w Syntea S.A. w Lublinie:

Konsultant ds. MMŚP - Rekruter

Oczekiwania
 • min. 1 rok doświadczenia we współpracy z MMŚP
 • min. 1 rok doświadczenia w obsłudze projektów szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców
 • doświadczenie w sprawnej obsłudze dużej ilości klientów
 • wykształcenie wyższe I lub II stopnia
 • praktyczna i teoretyczna znajomość zasad realizacji projektów EFS, w tym zasad przyznawania pomocy de minimis/Pomocy Publicznej dla MMŚ
 • praktyczna i teoretyczna znajomość dokumentów programowych, w tym wytycznych IZ/IP dot. realizacji proj. w ramach Działania 2.21 PO WER, wytycznych dotyczących realizacji proj. w ramach EFS, w tym Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na l.2014-2020, Wytycznych dotyczących świadczenia usług zdalnych
 • praktyczna znajomość obsługi komputera wraz oprogramowaniem biurowym oraz urządzeń biurowych
 • łatwość w budowaniu relacji z ludźmi oraz doświadczenia w pracy przez telefon.
Zadania
 • prowadzenie aktywnej rekrutacji uczestników do projektu,
 • merytoryczna ocena dokumentów składanych przez uczestników,
 • wstępna weryfikacja podmiotu tj. status dotyczącego wielkości przedsiębiorstwa, przynależność do sektora (analiza działalności po kątem PKD), formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną lub pomoc de minimis.
Oferujemy
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w młodym zespole, w dynamicznie rozwijającej się firmie o mocnej i ugruntowanej pozycji na rynku.
 • umowa o pracę – niepełny etat
 • możliwości rozwoju i systematycznego podnoszenia własnych kwalifikacji.

Kandydaci mogą przesyłać oferty drogą elektroniczną na adres praca@syntea.pl. W tytule wiadomości proszę wpisać: Koordynator projektu.


Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączając swoją aplikację CV prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informacja Administratora danych
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Syntea Spółka Akcyjna, ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin.
 2. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą udostępniane innym podmiotom (odbiorcom).
 5. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie o pracę.
 6. Dane kandydatów niewytypowanych do zatrudnienia zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą usuwane niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Syntea Spółka Akcyjna. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym udział w procesie rekrutacji do pracy w Syntea Spółka Akcyjna.