Firma

Oferowane stanowisko pracy w Syntea S.A. w Lublinie:

Kierownik projektu dla UKR - pośrednictwo pracy i szkolenia dla uchodźców

Oczekiwania
 • biegła znajomość w mowie i w piśmie języka ukraińskiego, rosyjskiego i angielskiego, wskazana znajomość polskiego,
 • doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu zespołem ludzi / projektem,
 • znajomość obsługi social mediów (tworzenie i animowanie grup),
 • wskazane wykształcenie wyższe,
 • praktyczna znajomość obsługi komputera wraz oprogramowaniem biurowym oraz urządzeń biurowych,
 • łatwość w budowaniu relacji z ludźmi.
Zadania
 • budowanie zespołu do obsługi projektu i zarządzanie nim,
 • prowadzenie projektu i zarządzanie nim w social mediach,
 • aktywna rekrutacja uczestników do projektu,
 • raportowanie wyników prac zespołu.
Oferujemy
 • pracę z misją – możliwość wsparcia dla uchodźców w postaci pomocy w znalezieniu pracy i oferowaniu im bezpłatnych szkoleń,
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w młodym zespole, w dynamicznie rozwijającej się firmie o mocnej i ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowa o pracę – etat,
 • możliwości rozwoju i systematycznego podnoszenia własnych kwalifikacji.

Kandydaci mogą przesyłać oferty drogą elektroniczną na adres praca@syntea.pl. W tytule wiadomości proszę wpisać: Kierownik projektu dla UKR.


Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączając swoją aplikację CV prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informacja Administratora danych
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Syntea Spółka Akcyjna, ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin.
 2. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą udostępniane innym podmiotom (odbiorcom).
 5. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie o pracę.
 6. Dane kandydatów niewytypowanych do zatrudnienia zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą usuwane niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Syntea Spółka Akcyjna. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym udział w procesie rekrutacji do pracy w Syntea Spółka Akcyjna.